Kommentarer er skrudd av for Nytt om cøliaki
21.06 2012
Nytt om cøliaki

Cøliaki er først og fremst en lidelse man finner i den kaukasoide rase. På klinisk grunnlag antok man tidligere prevalensen var i størrelsesordenen 1:1000 til 1:10000.

Kommentarer er skrudd av for Endoskopiopplæring
23.05 2012
Endoskopiopplæring

Gastrointestinale endoskopier har vært utført i Norge de siste førti årene. Det utføres et økende antall endoskopier årlig. I 2004 ble det utført anslagsvis ca. 80.000 gastroskopier og 45.000 koloskopier (Hoff G, NGF-nytt nr. 2, 2004). Andelen terapeutiske prosedyrer er økende.

Kommentarer er skrudd av for Oppdatert om hemoroidekirurgi
11.05 2012
Oppdatert om hemoroidekirurgi

Som endoskopør ser man kanskje på analkanalen med eventuelle attributter mest som en transportetappe inn til tarmen. Kirurgen må i større grad ta inn over seg organets komplekse anatomi, fysiologi og sykdommer.

Kommentarer er skrudd av for Endoscopic image studies of the colon and rectum
27.04 2012
Endoscopic image studies of the colon and rectum

During colonoscopy, when confronted with a finding in the colon or rectum the endoscopist must rapidly make a presumptive diagnose in order to provide the best treatment to the patient.

Kommentarer er skrudd av for Rammeverk for opplæring fleksibel GI-endoskopi
25.04 2012
Rammeverk for opplæring fleksibel GI-endoskopi

Det har i lengre tid vært uttrykt ønsker og tanker om en mer planmessig endoskopi opplæring i Norge. Det er dessverre en påfallende mangel av formaliserte kvalitetskrav i spesialistutdannelsen til fordøyelsessykdommer og gastrointestinal endoskopi selv om mange av oss bruker største delen av arbeidstiden på endoskopi.

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook