Kommentarer er skrudd av for Snublefot: Behandling av post-sfinkterotomi­blødning med heldekket stent
10.01 2013
Snublefot: Behandling av post-sfinkterotomi­blødning med heldekket stent

Pasienten er en mann født 1944. Han brukte Albyl-E pga. gjennomgått hjerteinfarkt. ERCP ble utført pga. choledocholithiasis. Pga. et stort konkrement ble det utført ballongdilatasjon (12–15 mm) etter sfinkterotomi.

Kommentarer er skrudd av for En urovekkende gallegangsstriktur
16.10 2012
En urovekkende gallegangsstriktur

Snublefot fra nr. 3/2012. Pasienten er en middelaldrende mann som ved sitt lokalsykehus ble utredet med CT toraks på grunn av pusteproblemer. Ved en tilfeldighet ble det funnet dilaterte galleganger.

Kommentarer er skrudd av for Snublefot
20.06 2012
Snublefot

En ung mann med lettgradig kolitt, men uten øvrige bekymringer i livet ble innlagt med kolestase. Utredningen viste etter hvert mulig distalt avløpshinder i choledochus, og det ble besluttet å gjøre ERCP.

Kommentarer er skrudd av for Brillestangmysteriet
23.04 2012
Brillestangmysteriet

Det er noen hendelser som setter seg på hjernebarken hos assistentlegene. Bakteppet for historien var vår meget erfarne hepatologs briller.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook