0
10.01 2013
Snublefot: Behandling av post-sfinkterotomi­blødning med heldekket stent

Pasienten er en mann født 1944. Han brukte Albyl-E pga. gjennomgått hjerteinfarkt. ERCP ble utført pga. choledocholithiasis. Pga. et stort konkrement ble det utført ballongdilatasjon (12–15 mm) etter sfinkterotomi.

0
16.10 2012
En urovekkende gallegangsstriktur

Snublefot fra nr. 3/2012. Pasienten er en middelaldrende mann som ved sitt lokalsykehus ble utredet med CT toraks på grunn av pusteproblemer. Ved en tilfeldighet ble det funnet dilaterte galleganger.

0
20.06 2012
Snublefot

En ung mann med lettgradig kolitt, men uten øvrige bekymringer i livet ble innlagt med kolestase. Utredningen viste etter hvert mulig distalt avløpshinder i choledochus, og det ble besluttet å gjøre ERCP.

0
23.04 2012
Brillestangmysteriet

Det er noen hendelser som setter seg på hjernebarken hos assistentlegene. Bakteppet for historien var vår meget erfarne hepatologs briller.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook