0
07.04 2017

Tekst: Mette Vesterhus, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Haukeland universitetssykehus, og Norsk senter for PSC, OUS-RH Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig og progressiv leversykdom av ukjent etiologi, karakterisert… [Les mer]

0
06.04 2017

Roald F. Havre Quiz 04/2016: Forrige gang var det bare en oppmerksom quiz løser: Faris Majeed fra Ålesund sykehus la merke til at det var en orm i bildet av… [Les mer]

0
04.04 2017

Tanja Siamansour, UiO og Roald F. Havre NGF-Nytt Tanja Siamansour, medisinstudent ved Det medisinske fakultet – UiO, utfører forskningsarbeid under veiledning av Truls Hauge. Hun presenterte resultater av en studie… [Les mer]

0
31.03 2017

Eivind Ness-Jensen (eivind.ness-jensen@ki.se) Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger. Övre GI-kirurgi, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige. HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Levanger… [Les mer]

0
24.01 2017

Tekst og foto: Vemund Paulsen En 88 år gammel mann ble overført til vår avdeling på grunn av residiverende episoder med gastrointestinal blødning. Han har kjent Wegeners granulomatose, angina pectoris… [Les mer]

0
20.01 2017

Tekst og foto: Vemund Paulsen En kvinne i 50-årene ble henvist til vår avdeling for ERCP. For få år siden gjennomgikk hun en radikal Whipples-operasjon på grunn av en papilletumor. … [Les mer]

0
18.01 2017

Tekst: Paul Linnestad På museet kan vi vise fram Kiil-nyren, et dialyseapparat utviklet av professor Fredrik Kiil (1921-2015 ) på Institutt for eksperimentellmedisinsk forskning (IEMF) på Ullevål sykehus. Kiil hadde… [Les mer]

0
16.01 2017

Intervjuet av Vemund Paulsen Jeg møter Knut på møterommet på gastrolab som så mange ganger før, men denne gang en fredag kveld etter at skopiene er unnagjort. Han kommer tilgjort… [Les mer]

0
13.01 2017

Tekst: Kirsten Muri Boberg, Jon Sponheim, Espen Thiis-Evensen og Vemund Paulsen Seksjon for fordøyelsessykdommer ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, er organisert under Avdeling for transplantasjonsmedisin og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook