0
19.05 2017

Georg Dimcevski med redaksjonen Christen J. Bang er den lengstpraktiserende aktive avtalespesialisten i fordøyelsessykdommer i Bergen. Han har tidligere drevet solopraksis på Nesttun utenfor Bergen og har de siste tre… [Les mer]

0
09.05 2017

Christen J. Bang, Kanalspesialistene AS Gastroenterologi er et fag som egner seg svært godt for avtalepraksis. Hovedtyngden av prosedyrene utgjøres av gastroskopi, koloskopi og ultralydundersøkelser. Disse undersøkelsene kan utføres trygt… [Les mer]

0
05.05 2017

Ole-Christian Rutherford1, Waleed Ghanima1, Svein Roseth2, Odd Erik Johansen2,Dan Atar3 1Sykehuset Østfold HF, Kalnes, Norge. 2Boehringer Ingelheim Norge KS, Asker, Norge. 3Oslo Universitetssykehus (Kardiologisk avd B) og Universitetet i Oslo,… [Les mer]

0
02.05 2017

Einar Husebye. Avdelingssjef dr. med. Leder av Legemiddelkomiteen i Vestre Viken Hva handler diskusjonen om Anbud på legemidler har vært offentlig tilgjengelige i Norge i over 20 år. Etter at… [Les mer]

0
27.04 2017

Paul Linnestad (a), Ina Aarnes Breder (b), Kjell Brøndbo (c) a. Avdeling for fordøyelsessykdommer, OUS-Ullevål. b. Nydalen DPS allmennpsykiatrisk poliklinik. c. ØNH-avdelingen, OUS-Rikshospitalet Mange eldre mennesker har svelgproblemer. En ganske… [Les mer]

0
24.04 2017

Roald Flesland Havre 24.-25. november ble et nordisk møte i endoskopisk ultralyd arrangert i Bergen. Møtet samlet til sammen oppunder 100 deltakere med alt fra klinikere, patologer og endoskopisykepleiere til… [Les mer]

0
19.04 2017

Helge L. Waldum og Tom Christian Martinsen. Gastromedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim Magesaft er mer enn syre. Viktig kunnskap om sammenheng mellom farlige smittestoffer og nevrodegenerative sykdommer hos dyr og mennesker-… [Les mer]

0
07.04 2017

Tekst: Mette Vesterhus, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Haukeland universitetssykehus, og Norsk senter for PSC, OUS-RH Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig og progressiv leversykdom av ukjent etiologi, karakterisert… [Les mer]

0
06.04 2017

Roald F. Havre Quiz 04/2016: Forrige gang var det bare en oppmerksom quiz løser: Faris Majeed fra Ålesund sykehus la merke til at det var en orm i bildet av… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook