Kommentarer er skrudd av for Gastrointestinal ultralyd – kommer snart til et sykehus nær deg
01.07 2024

Kim Nylund, overlege og førsteamanuensis Ingeborg Brønstad, koordinator NSGU Odd Helge Gilja, overlege og professor. Seksjon for fordøyelsessykdommer og Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU), Haukeland universitetssjukehus, Bergen… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Karsinoid hjertesykdom som komplikasjon til nevroendokrin tynntarmskreft – behandling og resultater etter klaffekirurgi
06.05 2024

Jon Sponheim, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Seksjon for gastromedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Blant svulster som påvises i ileum er nevroendokrine tynntarmstumores de hyppigste. Om de ikke påvises i tide så kan… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Hva er best? En sammenligning av vedolizumab og ustekinumab hos ulcerøs kolitt-pasienter som tidligere har fått behandling med anti-TNF alfa
29.04 2024

Thea H Wiken, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Marte L Høivik, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Valg av behandling Ulcerøs kolitt er en kronisk sykdom som for mange kan kreve langvarig behandling… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Distribusjon av FMT i kolon: En «proof of concept»-studie
11.04 2024

I behandling av residiverende Clostridioides difficile-infeksjon (RCDI) har fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) vist seg å være den mest effektive. Applikasjon av behandling endoskopisk har vist seg å være mer effektiv enn… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Diagnostikk og oppfølging av cøliaki – et moderne pasientmateriale
03.04 2024

      Jostein Ibsen, medisinstudent, Universitet i Oslo Knut Lundin, overlege og professor, Seksjon for gastromedisin, OUS Rikshospitalet Cøliaki («celiac disease», CdE) er en svært vanlig sykdom og det… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Rekruttering til gastroenterologien Hvordan skal man sikre nye gastroenterologer i fremtiden, og beholde de vi har i dag?
10.12 2023

Å rekruttere og beholde leger har vært et sentralt samtaleemne i lang tid, og spesielt sett i lys av sommerens aksjon om arbeidsbelastning. Gastroenterologi er fortsatt populært blant indremedisinske leger… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for NGF-nytt er 30 år!
05.12 2023

I takt med utviklingen i fagfeltet har NGF-nytt gjennomgått stadig utvikling og forbedring. Førsteutgaven ble utgitt i april 1994 etter årsmøtet for at styret i foreningen skulle kunne holde kontakt… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Gratulerer til NGF-nytt!
01.12 2023

Gratulerer til NGF-nytt! Dette nummeret fullbyrder 30 år med NGFs eget blad. En lang rekke av dynamiske redaksjoner har bidratt til kontinuitet og kvalitet. Det faglige nivået på innleggene er… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Surveillance ved Barretts øsofagus
14.11 2023

Reidar Fossmark, professor og gastroenterolog, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og Medicus Endoskopi. Tobias Hauge, overlege, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssykehus Ullevål.       Forekomsten… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook