0
20.01 2017

Tekst og foto: Vemund Paulsen En kvinne i 50-årene ble henvist til vår avdeling for ERCP. For få år siden gjennomgikk hun en radikal Whipples-operasjon på grunn av en papilletumor. … [Les mer]

0
18.01 2017

Tekst: Paul Linnestad På museet kan vi vise fram Kiil-nyren, et dialyseapparat utviklet av professor Fredrik Kiil (1921-2015 ) på Institutt for eksperimentellmedisinsk forskning (IEMF) på Ullevål sykehus. Kiil hadde… [Les mer]

0
16.01 2017

Intervjuet av Vemund Paulsen Jeg møter Knut på møterommet på gastrolab som så mange ganger før, men denne gang en fredag kveld etter at skopiene er unnagjort. Han kommer tilgjort… [Les mer]

0
13.01 2017

Tekst: Kirsten Muri Boberg, Jon Sponheim, Espen Thiis-Evensen og Vemund Paulsen Seksjon for fordøyelsessykdommer ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, er organisert under Avdeling for transplantasjonsmedisin og Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin… [Les mer]

0
13.01 2017

Tekst: Rushfeldt C, Avd. for gastrointestinal kirurgi, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Bakgrunn Ved ufullstendig slyngereseksjon av kolorektale adenomer vil disse residivere og da ofte ledsaget av… [Les mer]

0
11.01 2017

Tekst: Stephan Brackmann, Jørgen Jahnsen, Kristin Kaasen Jørgensen og Birgitte Berentsen UEGW fant sted i Wien i oktober måned. Både byen og kongressenteret er velkjente fra tidligere kongresser, blant annet… [Les mer]

0
09.01 2017

Tekst: Birgitte Berentsen   EUROSON 2016 huset EFSUMBs 28. og Dreiländertreffen der DEGUM, ÖGUM, SGUMs 40. jubileum i Leipzig, 26. til 29. oktober. Med ca. 2000 deltagere hadde det faglige… [Les mer]

0
06.01 2017

Tekst: Thomas de Lange, Michael Bretthauer og Geir Hoff Tarmkreftscreening er vist å kunne redusere dødelighet og forekomst av sykdommen og kan eventuelt også redusere behandlingskostnadene. Nå anbefales innføring i… [Les mer]

0
03.01 2017

Tekst: Vemund Paulsen Svar på bildequiz fra nr. 3/2016 Bilde 1 ble sendt inn av Christian Corwin, Rikshospitalet, og viser cøkum til en middelaldrende mann som kom til koloskopi som… [Les mer]

« Forrige Innlegg

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.drd.no
Følg oss på: Twitter og Facebook