0
27.07 2020

Anne Berit Guttormsen, Overlege, Professor, Haukeland universitetssjukehus og UiB Bergen, anne.guttormsen@helse-bergen.no Kristin Greve Isdahl Mohn, Seksjonsoverlege Mottaksklinikken, 1. amanuensis, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no Marianne Aanerud, Overlege, 1. amanuensis, Lungeavdelingen Haukeland… [Les mer]

0
20.07 2020

På vegne av styret i NGF, Eivind Ness-Jensen, Birgitte Seip og Mette Vesterhus (leder)       Styret i Norsk gastroenterologisk forening (NGF) ble kontaktet av Legeforeningen 17. mars 2020… [Les mer]

0
14.07 2020

Tekst: Mette Vesterhus, overlege PhD, Haraldsplass Diakonale sykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Kristine Wiencke, overlege PhD, Avd. for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet   Opptil halvparten av pasientene som innlegges… [Les mer]

0
06.07 2020

Bjørn Moum, Professor, overlege, Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål og UiO Det er gått små 2 måneder siden omfattende restriksjoner ble innført i samfunnet og på sykehus og poliklinikker. Mye var… [Les mer]

0
11.05 2020

Tekst/bilde: Gro Nygard Riise & Renée Fjellanger Europeisk mann i 60-årene innlagt med spørsmål om infeksjon, mistanke om spondylodiskitt og behandlet med Tazocin i påvente av MR. Fra tidligere kjent… [Les mer]

0
04.05 2020

Tekst/Bilde: Friedemann Erchinger 74 år gammel kvinne, gastroskoperes grunnet sure oppstøt og rumling i magen. Submukøs tumor i duodenum. Hvor mye diagnostikk trengs? Rutinegastroskopier grunnet hverdagslige plager gjennomføres kanskje altfor… [Les mer]

0
20.04 2020

Svar på Quiz nr 4 – 2019 Det er denne gang kun et forslag. Halvor F Danielsen, overlege i fordøyelsessykdommer, med. avd. Kristiansand sier at det er Mantelcellelymfom Kristin H… [Les mer]

0
03.04 2020

Tekst: Paul Linnestad, Museumsvokter Ullevål museum For noen år siden satt vi i festsalen (solennitets-salen) på Københavns universitet for å være med da vår sønn mottok sitt eksamensvitnemål. Ved en… [Les mer]

0
01.04 2020

Skrevet av Gert Huppertz-Hauss Gastronet har eksistert som kvalitetsregister siden 2003 med status som nasjonalt kvalitetsregister fra 2012. Det er også NGFs offisielle kvalitetssikringsplattform.  Besøk oss på: www.sthf.no/gastronet      Henvendelser til:… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook