Currently Browsing: 2011
Kommentarer er skrudd av for Retningslinjer for behandling med TNF-α-hemmere ved inflammatoriske tarmsykdommer
03.05 2012

Siden slutten av 1990-årene er det utviklet flere nye immunhemmende legemidler som selektivt hemmer aktiverte cytokiner og lymfocytter ved autoimmune sykdommer.

Kommentarer er skrudd av for Proteinstruktur for fosfolipase A hos Helicobacter pylori og bakteriens sykdomsfremkallende evne
03.05 2012
Modell av H. pylori OMPLA

Helicobacter pylori koloniserer mer enn 50 % av verdens befolkning. De fleste Helicobacter-bærere vil ikke være klar over at de er positive. Men hos ca 1 av 10 vil det etter hvert utvikles gastrisk sykdom – ofte etter veldig mange år.

Kommentarer er skrudd av for Helicobacter pylori-behandling (Sykehuset Østfold Fredrikstad 2011)
02.05 2012
Frode-Lerang

Vår behandling av HP-infeksjon baserer seg på erfaringer fra egne kliniske studier på 90-tallet samlet i undertegnedes doktorgradsarbeid fra 1998 (1). Flere PPI- og vismut-baserte kurer ble sammenlignet. Den kliniske betydningen av antibiotikaresistens ble spesielt undersøkt.

Kommentarer er skrudd av for Når skal vi eradikere?
02.05 2012
Vemund Paulsen

Helicobacter pylori-infeksjon er den viktigste årsaken til ulcussykdom. Diagnostikk og eradikasjon har derfor stått helt sentralt i ulcusbehandlingen i en årrekke.

Kommentarer er skrudd av for Helicobacter pylori-diagnostikk (Sykehuset Østfold Fredrikstad 2011)
30.04 2012

Vår praksis på dette området i dag, er basert på 20 års erfaring med HP-diagnostikk. Flere biopsibaserte og non-invasive metoder ble validert og sammenlignet i forbindelse med undertegnedes doktorgradsarbeid 1993-1997 (1).

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook