0
27.04 2012
Endoscopic image studies of the colon and rectum

During colonoscopy, when confronted with a finding in the colon or rectum the endoscopist must rapidly make a presumptive diagnose in order to provide the best treatment to the patient.

0
03.02 2012
Oppfølging etter fjerning av kolorektale polypper

Mye skopikapasitet kan trolig frigjøres ved å følge retningslinjene skissert her.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook