Kommentarer er skrudd av for Endoskopiopplæring
23.05 2012
Endoskopiopplæring

Gastrointestinale endoskopier har vært utført i Norge de siste førti årene. Det utføres et økende antall endoskopier årlig. I 2004 ble det utført anslagsvis ca. 80.000 gastroskopier og 45.000 koloskopier (Hoff G, NGF-nytt nr. 2, 2004). Andelen terapeutiske prosedyrer er økende.

Kommentarer er skrudd av for Endoscopic image studies of the colon and rectum
27.04 2012
Endoscopic image studies of the colon and rectum

During colonoscopy, when confronted with a finding in the colon or rectum the endoscopist must rapidly make a presumptive diagnose in order to provide the best treatment to the patient.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook