Currently Browsing: 2009
Kommentarer er skrudd av for Hvorfor ultralyd tarm? – erfaringer fra en tilfeldig utvalgt universitetsklinikk 
04.07 2017

Tekst: Kim Nylund På Haukeland Universitetssykehus er vi svært privilegerte når det gjelder tilgang på ultralydutstyr. I mitt virke har jeg tilgang til avanserte maskiner på medisinsk undersøkelse for planlagte… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Autoimmun pankreatitt – viktig differensialdiagnose med god prognose!
18.06 2012
Aabakken-Lokalisert-tumor

Autoimmun pankreatitt er en nokså nylig erkjent tilstand som primært skaper kliniske bekymringer som differensialdiagnose til andre, mer problematiske og farlige tilstander. Hovedproblemet er mangelen på sikre diagnostiske kriterier, og dermed usikkerhet spesielt i forhold til malignitet.

Kommentarer er skrudd av for Ultralydundersøkelse av pankreas
18.06 2012
Havre-fig4

Ultralydundersøkelse av pankreas er en rimelig, lett tilgjengelig undersøkelsesmetode som kliniker selv kan utføre etter teoretisk opplæring og klinisk erfaring med ultralyd.

Kommentarer er skrudd av for IPMN – cyste til besvær
18.06 2012
Aanonsen-ipmn-bilde-2

Det kan være vanskelig å avgjøre om cyster som gir pancreas er maligne eller benigne.

Kommentarer er skrudd av for Nevroendokrine pancreassvulster
23.05 2012
Thiis-Evensen-fig-2-Oktreotidsintigrafi

Med en insidens på ca. 20 per år er omtrent en av 30 pancreas-cancere av nevroendokrin opprinnelse (NET). Behandlingen og prognosen er vesensforskjellig fra ordinære adenokarsinomer.

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook