Currently Browsing: Lever, galle, pankreas
0
20.10 2017
Diagnostikk av PSC

Av Mette Vesterhus, Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, HUS, og Norsk senter for PSC, OUS-RH; Trine Folseraas, Norsk senter for PSC, OUS-RH Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig og progressiv… [Les mer]

0
20.10 2017
Behandling og oppfølging av PBC (EASL Guidelines 2017

Tekst: Kristin Kaasen Jørgensen, overlege gastromedisinsk avdeling Ahus Primær biliær cholangitt (PBC), tidligere primær biliær cirrhose, er en kronisk autoimmun, kolestatisk leversykdom av ukjent årsak. Sykdommen preges av progressiv destruksjon… [Les mer]

0
20.10 2017
Levervev med utvidet portalfelt med utvisking av grenseplaten mellom portalfelt og leverparenchym. Kronisk inflammasjon portalt og periportalt (interfaseaktivitet) med mange plasmaceller. Spredte hepatocyttnekroser. Bilde: Hege Sætran, Avd. for Patologi, HUS

Tekst: Eyvind J. Paulssen, Overlege, professor dr. med., Avdeling for fordøyelsessykdommer og nyremedisin, UNN Tromsø Den europeiske leverorganisasjonen, European Association for the Study of the Liver (EASL), oppdaterte i 2015… [Les mer]

0
21.03 2013

Se video av Tom Hemming Karlsens forelesning på NGFs årsmøte 2013.

0
18.06 2012
Aksel-Foss-fig-2

Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversvikt. Resultatene er svært gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %. Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/gallegangscancer og levermetastaser fra endokrine tumorer.

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook