Currently Browsing: 03
Kommentarer er skrudd av for Levertransplantasjon i Norge
18.06 2012
Aksel-Foss-fig-2

Levertransplantasjon er etablert behandling for akutt og kronisk leversvikt. Resultatene er svært gode. Ett og fem års pasientoverlevelse etter transplantasjon er over henholdsvis 90 % og 80 %. Levertransplantasjon er også et behandlingsalternativ for selekterte pasienter med primær lever/gallegangscancer og levermetastaser fra endokrine tumorer.

Kommentarer er skrudd av for Nye, ikke-invasive diagnostiske metoder for leverfibrose
18.06 2012
Konopski-fig2

Leverfibrose oppstår når øket mengde matriks proteiner akkumuleres ekstracellulært i levervev rammet av en kronisk inflammatorisk prosess. Fibrose kan utvikle seg ved de fleste kroniske leversykdommer uavhengig av etiologi, og kan progrediere til levercirrhose.

Kommentarer er skrudd av for Primær scleroserende cholangitt: Dianostikk, behandling og prognostiske faktorer
18.06 2012
Wiencke-gallegangsforandringer-fig2

Primær scleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk cholestatisk galleveissykdom med inflammasjon og fibrose i intra- og ekstrahepatiske galleganger. Over tid sees progredierende strikturering av galleganger, cirrhose og leversvikt.

Kommentarer er skrudd av for Nonalkoholiske fettlever
18.06 2012
Haukeland-fig2-abdominal-fedme

Nonalkoholisk fettlever (NAFLD) er en vanlig tilstand som har fått betydelig økt oppmerksomhet de senere år. NAFLD antas i dag å være den vanligste årsak til forhøyede leverenzymer, og selv om prognosen er god i de fleste tilfeller er det også klart at NAFLD er en tilstand som kan resultere i levercirrhose.

Kommentarer er skrudd av for Leveren og alkohol
18.06 2012
frigstad-glass-med-alkohol

Alkoholkonsumet i Norge har økt betydelig de siste årene. For helsen kan det være av betydning at et høyere alkoholinntak kommer på toppen av en usunn livsstil.

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook