0
21.03 2013
Johannes Myhrens minneforelesning

Se video av Tom Hemming Karlsens forelesning på NGFs årsmøte 2013.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook