0
18.06 2012
IPMN – cyste til besvær

Det kan være vanskelig å avgjøre om cyster som gir pancreas er maligne eller benigne.

0
23.05 2012
Nevroendokrine pancreassvulster

Med en insidens på ca. 20 per år er omtrent en av 30 pancreas-cancere av nevroendokrin opprinnelse (NET). Behandlingen og prognosen er vesensforskjellig fra ordinære adenokarsinomer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook