Currently Browsing: 02
Kommentarer er skrudd av for Autoimmun pankreatitt – viktig differensialdiagnose med god prognose!
18.06 2012
Aabakken-Lokalisert-tumor

Autoimmun pankreatitt er en nokså nylig erkjent tilstand som primært skaper kliniske bekymringer som differensialdiagnose til andre, mer problematiske og farlige tilstander. Hovedproblemet er mangelen på sikre diagnostiske kriterier, og dermed usikkerhet spesielt i forhold til malignitet.

Kommentarer er skrudd av for Ultralydundersøkelse av pankreas
18.06 2012
Havre-fig4

Ultralydundersøkelse av pankreas er en rimelig, lett tilgjengelig undersøkelsesmetode som kliniker selv kan utføre etter teoretisk opplæring og klinisk erfaring med ultralyd.

Kommentarer er skrudd av for IPMN – cyste til besvær
18.06 2012
Aanonsen-ipmn-bilde-2

Det kan være vanskelig å avgjøre om cyster som gir pancreas er maligne eller benigne.

Kommentarer er skrudd av for Nevroendokrine pancreassvulster
23.05 2012
Thiis-Evensen-fig-2-Oktreotidsintigrafi

Med en insidens på ca. 20 per år er omtrent en av 30 pancreas-cancere av nevroendokrin opprinnelse (NET). Behandlingen og prognosen er vesensforskjellig fra ordinære adenokarsinomer.

Kommentarer er skrudd av for Behandlingsnihilismen må ta slutt!
23.05 2012
Buanes-behandlingsnihilisme-fig1

Vel 600 pasienter får påvist denne svulstformen i Norge hvert år, og det er nesten like mange som årlig dør av pancreascancer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook