“Train-the-Trainer” og “Endoscopy skills” – et kurs i samarbeid med UK National Endoscopy Team

Tekst: Geir Hoff og Lars Aabakken
Global-Rating-Scale(GRS)–www.grs.nhs.uk

Global Rating Scale (GRS) – www.grs.nhs.uk

Geir-Hoff

Geir Hoff

Global Rating Scale (GRS) – www.grs.nhs.uk – ble innført i England i 2003 for å undersøke om endoskopisentre i England hadde et tilstrekkelig pasient-sentrert tjenestetilbud (”pasienten-i-sentrum”).

GRS er etter hvert utviklet til et godt verktøy for sykehus til hjelp med å identifisere hvilke områder innen kvalitet og tjenesteytelse som krever spesiell oppmerksomhet. Dette er koblet opp mot Joint Advisory Group (JAG – http://www.thejag.org.uk/) som har eksistert siden 1994 med målsetting å forbedre kvaliteten på endoskopitjenestene i Storbritannia. JAG reiser nå rundt på ”site visits” og akkrediterer bl.a. skopører og skopisentre til det britiske programmet for kolorektal cancer screening. Uten akkreditering får sentre ikke følge opp screening-positive personer med koloskopi. Årsaken er at FOBT-positive oftere har store polypper som kan være en spesiell utfordring – ikke minst i en setting hvor hverken skopør eller pasient egentlig forventer å finne patologi (8 av 10 gFOBT er falsk positive) – langt mindre at det kan bli komplikasjoner av et endoskopisk inngrep på en benign lesjon. Som leder for dette meget vellykkede kvalitetssikringsarbeidet er Roland Valori en sentral person i kvalitetsutviklingen av koloskopitjenester også utenfor Storbritannia. Han er en av flere (bl.a. Michael Bretthauer og Geir Hoff) som er engasjert av EU-kommisjonen i utarbeidelse av retningslinjer for screening i Europa. Han var invitert foredragsholder ved NGFs årsmøte på Lillehammer sist vinter.

Forbereder kurs i Norge

Vi ønsker å sette fokus på hvordan opplæring av skopører foregår – pedagogisk og praktisk. Som ledd i satsingen på Gastronet-programmet prøver vi å få til et 3-dagers kurs i koloskopi ved Rikshospitalet i løpet av 2010 – ledet av Roland og hans folk. Dette har Roland gjort også i andre land utenom England. Finansieringen er ikke sikret enda. Tanken er å gi dem som står for den lokale opplæringen ved et tilfeldig utvalg av sykehus i Gastronet muligheten til ytterligere perfeksjonering både på pedagogikk og faktisk endoskopiteknikk. Dette blir egentlig en randomisert undersøkelse med randomisering av sykehus. Endepunktet for resultatevaluering blir cøkumintubasjonsrate, ”polyp pick-up rate” og pasientenes opplevde smerte for hvert sykehus etter ½ og ett år. Vi drar jo stadig på kurs og regner med at det fører til forbedringer, men det blir sjelden evaluert. Denne gangen har vi en mulighet. Om det blir en suksess, regner vi med å kunne utvide tilbudet til alle som ønsker det.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook