0
03.08 2020
IBD-forskning i Midt-Norge

Forfattere: Arne Kristian Sandvik og Ann Elisabet Østvik Forskningsgruppe for inflammatorisk tarmsykdom (IBD) ved NTNU/ St. Olavs hospital ble, som en av de to første i Norge, tildelt status som… [Les mer]

0
27.07 2020
Erfaringer fra pandemiposten

Anne Berit Guttormsen, Overlege, Professor, Haukeland universitetssjukehus og UiB Bergen, anne.guttormsen@helse-bergen.no Kristin Greve Isdahl Mohn, Seksjonsoverlege Mottaksklinikken, 1. amanuensis, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, kristin.greve-isdahl.mohn@helse-bergen.no Marianne Aanerud, Overlege, 1. amanuensis, Lungeavdelingen Haukeland… [Les mer]

0
20.07 2020
Prioriteringsråd for fordøyelsessykdommer under korona-pandemien

På vegne av styret i NGF, Eivind Ness-Jensen, Birgitte Seip og Mette Vesterhus (leder)       Styret i Norsk gastroenterologisk forening (NGF) ble kontaktet av Legeforeningen 17. mars 2020… [Les mer]

0
14.07 2020
COVID-19 og leversykdom

Tekst: Mette Vesterhus, overlege PhD, Haraldsplass Diakonale sykehus og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen Kristine Wiencke, overlege PhD, Avd. for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet   Opptil halvparten av pasientene som innlegges… [Les mer]

0
06.07 2020
IBD og COVID-19 pandemien

Bjørn Moum, Professor, overlege, Gastromedisinsk avdeling OUS, Ullevål og UiO Det er gått små 2 måneder siden omfattende restriksjoner ble innført i samfunnet og på sykehus og poliklinikker. Mye var… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook