0
05.07 2021
Samarbeidsmøtet om levertransplnaterte pasienter 2021

Rikshospitalet 17.09.21 kl. 10 til 16 Påmelding til Kristine Wiencke, kwiencke@ous-hf.no innen 01.09.21. Ingen kursavgift. Program Kl 10 – 10.05: Kaffe og velkommen Kl 10.05 – 10.35: Nye retningslinjer for transplantasjon for… [Les mer]

0
01.06 2021
Haakon Sæthre Psykiater, nevrolog og “ansvarlig for høyborg for jøssinger” på Ullevål

Tekst og foto: Paul Linnestad, museumsvokter Ullevål museum Motstandsmannen En minneplate, oppsatt ved portalen på tårnbygget på Ullevål (bilde 1), opplyser at to ansatte ved Ullevål sykehus, Eugen Grønholdt (1909-1943)… [Les mer]

0
18.05 2021
Post-transplantasjons lymfoproliferativ sykdom, PTLD

Tor-Henrik Anderson Tvedt, overlege, hematologisk seksjon, Haukeland universitetssykehus Post-transplantasjon lymfoproliferativ sykdom, PTLD, er en samlebetegnelse for en lang rekke tilstander med proliferasjon av B-lymfocytter etter allogen stamcelletransplantasjon (allo-SCT) eller transplantasjon… [Les mer]

0
10.05 2021
Cytomegalovirus-kolitt og mykofenolatmofetil-kolitt hos transplanterte

Tone Lise Åvitsland. Overlege, PhD Gastromedisinsk seksjon, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Både pasienter som er organtransplanterte og pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon kan oppleve ulike plager fra gastrointestinaltraktus. En… [Les mer]

0
12.04 2021
Akutt transplantatmot- vert-sykdom

Tor-Henrik Anderson TvedtOverlege, Hematologisk seksjon Haukeland universitetssykehus Allogen stamcelletransplantasjon, bakgrunn: Allogen stamcelletransplantasjon (allo-SCT) er en behandling der pasientens egen benmarg og immunsystem utslettes og erstattes fra en frisk giver. Det… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook