NGF-nytt er 30 år!

I takt med utviklingen i fagfeltet har NGF-nytt gjennomgått stadig utvikling og forbedring. Førsteutgaven ble utgitt i april 1994 etter årsmøtet for at styret i foreningen skulle kunne holde kontakt med sine medlemmer. Daværende leder Odd Kjell Andersen stod da for arbeidet selv. Senere har flere redaksjoner utviklet og vedlikeholdt tradisjonen.

På bildene ser dere hvordan førsteutgaven så ut. En spesiell takk til første redaktør som har tatt vare på denne og fortalt om hvordan arbeidet den gang foregikk uten hjelp av trykkeri eller markedsføringsfirma for annonsering og distribusjon.

Hentet fra boken ‘Fra gastroenterologiens historie i Norge’ og gjengitt etter tillatelse

Utviklingen i fagfeltet har vært stor. En av de største oppdagelsene som satte fart i debatten var H. pylori som årsak til magesår. Faget som helhet endret seg likevel kanskje mest etter at den fiberoptiske endoskopi kom fra 1960-tallet og utover. På område etter område har utviklingen gått videre med store skritt. Nå har vi utallige virkningsmekanismer å ta fra i behandingen av inflammatorisk tarmsykdom, og hepatitt C kan kureres. Gjennom våre endoskop kan vi nå også behandle tidlige stadier av kreft og se hvordan det ser ut dypt inne i galleveiene. Derfor er det viktig å henge med, og det er det vi ønsker av NGF-nytt skal bidra til.

Fortsatt kommer NGF-nytt som et trykket magasin fire ganger per år, og det er snart til å bli nostalgisk av for en del av oss. Innspill om hvordan nyheter og faglig diskusjon best utveksles tar vi gjerne, og uansett ønsker vi oss fremover en mer interaktiv nettside.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook