Kommentarer er skrudd av for Klinikk og forskning, en god kombinasjon?
19.12 2022
Klinikk og forskning, en god kombinasjon?

Jeg har vært opptatt av klinisk forskning i hele mitt forskerliv. En tilfeldighet gjorde at jeg startet nettopp der, men det var et bevisst valg å fortsette. Grunnen til at jeg brenner for denne type forskning er nok fordi problemstillingene ofte kan hentes rett ut fra vår kliniske hverdag, og der studieresultatene potensielt raskt kan endre klinisk praksis og forbedre pasientbehandlingen. Jeg har blitt invitert til å skrive min forskerhistorie, og ved å ta dere med langs min forskervei håper jeg å kunne illustrere hvorfor klinisk forskning er spennende og viktig.

0
13.12 2022
Tarmscreeningprogrammet er i gang

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle
55 åringer få invitasjon til screening.

0
23.11 2022
Systembehandling ved hepatocellulært karsinom i Norge

1Seksjon for mage- og tarmkreft, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus 2Seksjon for lindrende behandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus   Insidens og dødelighet av leverkreft øker i den vestlige verden,… [Les mer]

0
14.11 2022
Hepatocellulært karsinom: Radiologisk diagnostikk og stadieinndeling

                  LI-RADS klassifikasjonen Hos pasienter med høy risiko for HCC kan man i stor grad stille diagnose ved bildeundersøkelse alene. Det er… [Les mer]

0
14.11 2022
Hepatocellulært karsinom: Epidemiologi og overvåkning

Epidemiologi Hepatocellulært karsinom (HCC) er den vanligste (90%) formen for primær leverkreft. På verdensbasis er HCC forbundet med betydelig sykdomsbyrde og regnes som den sjette hyppigste kreftform, den fjerde vanligste… [Les mer]

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook