Tarmscreeningprogrammet er i gang

Therese Talmo-Rønn, Kreftregisteret

Nå er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.

Oppstarten av Norges tredje kreftscreeningprogram ble markert med en offisiell åpning på Akershus universitetssykehus mandag 22. August.

– Dette er en merkedag og en gledens dag for hele helsetjenesten at vi nå innfører et tredje screeningprogram for kreft i Norge, slo Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet fast under åpningen. Han gav ros til det norske forskningsmiljøet som har bidratt til en betydelig forståelse av tarmkreft og tarmscreening gjennom mange år.

Sammen med representanter fra blant annet regjering, prosjektledelse, departement, direktorat, sykehusledelse? og pasientforeninger var han til stede på markeringen og påfølgende omvisning på laboratoriet som skal ta imot avføringsprøvene fra programmet.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse og omsorgsdepartementet meldte at også regjeringen var glade for at Norges tredje kreftscreeningprogram nå er i gang.

– Målet er å redusere forekomsten av tarmkreft, og det er jeg sikker på at vi skal klare med dette programmet sa Bekeng i sin tale under åpningen.

En av de vanligste kreftformene

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene. Omtrent 4500 nordmenn får Tarmkreft hvert år og rundt 1600 dør årlig av sykdommen. Overlevelse av tarmkreft henger tett sammen med hvor tidlig sykdommen oppdages. Tall fra Kreftregisteret viser at dersom tarmkreft oppdages tidig vil mer enn 95% overleve. Oppdages sykdommen senere når den har spredd seg er overlevelsen betydelig lavere.

– Med dette screeningprogrammet er målet å oppdage tarmkreft tidlig. På den måten kan flere overleve sykdommen og behovet for omfattende behandling bli mindre, sier leder for Tarmscreeningseksjonen i Kreftregisteret Kristin Ranheim Randel.

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Vestre Viken og Østfold i mai i år. Tilbudet blir nå rullet gradvis ut til hele landet i løpet av det neste året.

Kreftregisteret har fått ansvaret for å drifte det nye screeningprogrammet og samarbeider tett med de regionale helseforetakene for å sikre et best mulig tilbud til deltagerne.

Test på blod i avføringen

Menn og kvinner får tilbud om screening med test på blod i avføringen hvert andre år i 10 år. Avføringsprøven tar deltagerne hjemme og sender inn til laboratoriet på Akershus universitetssykehus for analyse Dersom det blir påvist blod over en viss mengde vil deltageren få tilbud om koloskopi på sykehuset.

Håper på god oppslutning

Siden 2012 har det blitt gjennomført en norsk pilotstudie på tarmkreftscreening. I denne studien har deltageroppmøtet vært på 60% for gruppen som fikk tilbud om screening med test på blod i avføringen.

– Pilotstudien viser en god interesse for tilbudet og vi håper at enda flere velger å delta når dette blir et nasjonalt program, sier Randel.

Tallene fra pilotstudien kan også gi en indikasjon på hva vi kan vente oss av et nasjonalt tarmscreeningprogram.

Dersom 1000 personer leverer avføringsprøven, vil 65 få beskjed om at det er påvist blod i prøven og henvises til koloskopi. Ved koloskopi forventer vi at over halvparten får påvist polypper og to vil få påvist tarmkreft.

Viktig samarbeid

Innføringen av et tredje kreftscreeningprogram er et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Kreftregisteret som skal drifte programmet.

I 2017 gav Helsedirektoratet en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om innføring av tarmscreening. Året etter fikk de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst, oppdraget å innføre Tarmscreeningprogrammet i Norge.

Samarbeidet er viktig for å påse at screeningtilbudet blir likt for alle, og ikke går på bekostning av andre pasientbehov på sykehusene.

Fakta:

  • Når screeningprogrammet er rullet ut til hele landet vil rundt 70 000 nye 55 åringer bli invitert hvert år. Disse får tilbud om avføringsprøve hvert andre år fram til de fyller 65 år.
  • Det er ikke mulig å melde seg på eller bli henvist til Tarmscreeningprogrammet.
  • Deltagelse i Tarmscreeningprogrammet er frivillig.

Guldvog under åpningen

Bekeng under åpningen

Omvisning på laboratoriet, Akershus universitetssykehus

 

Omvisning på laboratoriet, Akershus universitetssykehus

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook