Bilde quiz nr. 3-2022

Svar på Quiz nr 2-2022:

Tekst og bilde: Linn Bernklev, Gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Lesjonen som var avbildet i nummer 2, var et solitært plasmacytom i ventrikkel. Et plasmacytom består av plasmaceller uten at det er unormal opphopning av plasmaceller i benmarg, som ved myelomatose. Pasienten ble behandlet med stråleterapi.

Det kom dessverre heller ikke denne gang inn forslag til svar på quiz. Redaksjonen oppfordrer leserne til å sende inn forslag til egne bildequizzer, og å forsøke seg på svar. Ingen forslag er dumme. Uten noe engasjement rundt denne spalten, spør vi oss om den er verdt å fortsette med.


Quiz nr 3-2022:

Tekst og bilde: Svein Oskar Frigstad Medisinsk avdeling, Vestre Viken Bærum sykehus

Om lag 70 år gammel mann innlagt med vekttap, intermitterende feber og påvist blod i avføringen. Endoskopisk ble det sett lesjoner diffust utbredt i hele tykktarmen. Hva ser dere her?

Forslag til svar sendes til Linn Bernklev på [email protected]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook