Currently Browsing: 2010
0
11.05 2012
Fig-2A-C-osofagus

Man har lenge visst at den vanlige tilstanden reflukssykdom gir infiltrasjon av betennelsesceller som eosinofile granulocytter. Mindre kjent er sannsynlig kunnskapen om såkalt eosinofil øsofagitt.

0
10.05 2012
GerdQ-skjema-figur

Reflukssykdom er den vanligste diagnosen stilt ved norske endoskopiavdelinger og denne pasientgruppen tar mye ressurser. Kan vi hjelpe dem like bra med enklere verktøy?

0
10.05 2012
Johnsen_Figur-2

Selv om det nå gjøres færre refluksoperasjoner enn for noen år siden, er operativ behandling av GERD fortsatt et godt behandlingsalternativ hos pasienter som enten ikke oppnår fullgod symptomlindring på medikamentell behandling, som har bivirkninger av medikamenter eller som av en eller annen grunn ikke ønsker å stå på slik behandling livet ut.

0
10.05 2012
ibs-vandvik-illustrasjonsfoto

Although there is more that we need to learn more about the etiology of IBS, this should not keep us from providing nearly half of our patients with optimal care.

0
08.05 2012
IBS-mann-vondt-i-magen

Pasienter med Irritabel tarm syndrom (IBS) blir ofte sett på som nevrotiske, engstelige, klagende, men ellers friske personer med en imaginær sykdom. En positiv diagnose basert på biomarkører vil kunne endre våre oppfatninger radikalt.

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook