0
07.05 2012
Funksjonell dyspepsi

Funksjonell dyspepsi er en kronisk tilstand karakterisert av smerte eller ubehag i epigastriet, tidlig metthet under et måltid, eller langvarig metthet uten at man ved klinisk, endoskopisk eller radiologisk undersøkelse kan finne noe unormalt som forklarer symptomene (Tabell 1).

0
02.05 2012
Når skal vi eradikere?

Helicobacter pylori-infeksjon er den viktigste årsaken til ulcussykdom. Diagnostikk og eradikasjon har derfor stått helt sentralt i ulcusbehandlingen i en årrekke.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook