0
14.01 2013
Laktuloseprovokasjon

Nyttig undersøkelse ved irritabel tarm-syndrom?

0
23.05 2012
Bakteriell overvekst i klinisk perspektiv

I litteraturen benyttes begrepet bakterielt overvekstsyndrom (King og Toskes) når bakteriell overvekst gir kliniske symptomer. Bakteriell overvekst har segmental utbredelse og klinisk betydning i segmenter der fysiologiske forsvarsmekanismer normalt holder bakterietallet lavt.

0
10.05 2012
Current challenges in diagnosing and treating IBS: The importance of a positive diagnosis and a graded general treatment approach

Although there is more that we need to learn more about the etiology of IBS, this should not keep us from providing nearly half of our patients with optimal care.

0
08.05 2012
Diagnostikk av IBS – når skal en positiv diagnose erstatte Roma-kriteriene?

Pasienter med Irritabel tarm syndrom (IBS) blir ofte sett på som nevrotiske, engstelige, klagende, men ellers friske personer med en imaginær sykdom. En positiv diagnose basert på biomarkører vil kunne endre våre oppfatninger radikalt.

0
08.05 2012
IBS-symptomer ved IBD kan medføre feilbehandling

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i remisjon har høyere forekomst av symptomer på irritabel tarmssyndrom (IBS) enn normalbefolkningen.

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook