Currently Browsing: Gastrointestinal motilitet
Kommentarer er skrudd av for Bakteriell overvekst i klinisk perspektiv
23.05 2012
colon

I litteraturen benyttes begrepet bakterielt overvekstsyndrom (King og Toskes) når bakteriell overvekst gir kliniske symptomer. Bakteriell overvekst har segmental utbredelse og klinisk betydning i segmenter der fysiologiske forsvarsmekanismer normalt holder bakterietallet lavt.

Kommentarer er skrudd av for Motilitet ved reflukssykdommen
15.05 2012
Motilitet-ved-reflukssykdommen

Vi er blitt vant til å tenke på reflukssykdommen som en ”syrerelatert” sykdom, likevel er det klart at forstyrrelser i motilitet i øvre GI-tractus er den egentlige årsaken til denne folkesykdommen.

Kommentarer er skrudd av for Gastrisk elektrostimulering (GES) – ny behandling mot invalidiserande illamående och kräkningar
15.05 2012
Abrahamsson-1

Invalidiserande besvär med kroniskt illamående och kräkningar kan förekomma vid många mag-tarmsjukdomar. Välkända sådana tillstånd är svår diabetesgastropares, svår idiopatisk gastropares och gastropares efter vissa former av övre gastrointestinal kirurgi.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook