Currently Browsing: 02
Kommentarer er skrudd av for Impedans i øsofagus: Et nytt aspekt ved gastroøsofageal reflukssykdom
11.05 2012
Kett-Fig2

Øvre endoskopi er en hyppig utredningsprosedyre av pasienter med henblikk på gastroøsofageal reflukssykdom, men er lite sensitiv da erosiv øsofagitt bare foreligger hos ca 30% av pasientene.

Kommentarer er skrudd av for Øsofagusmanometri for dummies = Høyoppløsningsmanometri?
11.05 2012
osofagusmanometri-Figur4

Trykkmåling i øsofagus er viktig i utredningen av svelgvansker. Undersøkelsen benyttes også i vurderingen av reflukspasienter før en eventuell fundoplikasjon, og en trykkmåling er en forutsetning for korrekt plassering av sensoren for 24-timers pH-registrering i øsofagus.

Kommentarer er skrudd av for Eosinofil øsofagitt – en oversett årsak til svelgvansker
11.05 2012
Fig-2A-C-osofagus

Man har lenge visst at den vanlige tilstanden reflukssykdom gir infiltrasjon av betennelsesceller som eosinofile granulocytter. Mindre kjent er sannsynlig kunnskapen om såkalt eosinofil øsofagitt.

Kommentarer er skrudd av for Kan spørreskjema (iblant) erstatte gastroskopet?
10.05 2012
GerdQ-skjema-figur

Reflukssykdom er den vanligste diagnosen stilt ved norske endoskopiavdelinger og denne pasientgruppen tar mye ressurser. Kan vi hjelpe dem like bra med enklere verktøy?

Kommentarer er skrudd av for Kirurgisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom
10.05 2012
Johnsen_Figur-2

Selv om det nå gjøres færre refluksoperasjoner enn for noen år siden, er operativ behandling av GERD fortsatt et godt behandlingsalternativ hos pasienter som enten ikke oppnår fullgod symptomlindring på medikamentell behandling, som har bivirkninger av medikamenter eller som av en eller annen grunn ikke ønsker å stå på slik behandling livet ut.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook