0
20.06 2013
Bildequiz 2/2013

Bilde 1 ble trykket i forrige nummer av NGF-nytt og viser et bilde fra venstre colon fra en pasient med diaré. Han sto på immunosupressiv behandling etter beinmargstransplantasjon på grunn av lymfom. Det kom bare inn ett svar på oppgaven, nemlig PTLD (post-transplant lymphoproliferative disease).

0
18.06 2013
Blinkskuddet: En ganske stor polypp i øsofagus

Tekst/bilder: Lars Aabakken (Gastrolab, OUS-RH), Kjell Brøndbo (ØNH-avd, OUS-RH), Krzysztof Grzyb (Patologiklinikken, OUS-RH)og Asbjørn Stallemo (Gastromedisinsk avd, Sykehuset sørlandet, Krisitiansand).  En mann i 50-årene ble henvist til gastroskopi på lokalsykehuset… [Les mer]

0
20.06 2012
En tår for tørsten

En 54 år gammel tidligere stort sett frisk mann, dog med et visst alkoholoverforbruk, innlegges akutt med promille på 1,0 og magesmerter som han angir å ha hatt noen dager.

0
11.05 2012
Impedans i øsofagus: Et nytt aspekt ved gastroøsofageal reflukssykdom

Øvre endoskopi er en hyppig utredningsprosedyre av pasienter med henblikk på gastroøsofageal reflukssykdom, men er lite sensitiv da erosiv øsofagitt bare foreligger hos ca 30% av pasientene.

0
11.05 2012
Øsofagusmanometri for dummies = Høyoppløsningsmanometri?

Trykkmåling i øsofagus er viktig i utredningen av svelgvansker. Undersøkelsen benyttes også i vurderingen av reflukspasienter før en eventuell fundoplikasjon, og en trykkmåling er en forutsetning for korrekt plassering av sensoren for 24-timers pH-registrering i øsofagus.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook