Blinkskuddet: En ganske stor polypp i øsofagus

Tekst/bilder: Lars Aabakken (Gastrolab, OUS-RH), Kjell Brøndbo (ØNH-avd, OUS-RH), Krzysztof Grzyb (Patologiklinikken, OUS-RH)og Asbjørn Stallemo (Gastromedisinsk avd, Sykehuset sørlandet, Krisitiansand). 
Bilde 1.

Bilde 1.

En mann i 50-årene ble henvist til gastroskopi på lokalsykehuset etter at han de siste få månedene opplevde økende synkebesvær. Han har kjent lungesykdom, ellers stort sett frisk. Ved gastroskopi ble man nokså overrasket da man fant en polypp som strakk seg fra 20 cm til 40 cm fra tannrekken med proksimal nokså bred tilhefting. Det ble tatt CT thorax som viste en 20 cm lang og opptil 3 cm bred polypp i øsofagus, oppfattet som en fibrovaskulær polypp (bilde 1). Pasienten ble henvist til OUS-Rh med tanke på endoskopisk reseksjon.

Prosedyren ble utført i generell anestesi i samarbeid mellom ØNH-lege og gastroenterolog. Funnene fra lokalsykehuset ble bekreftet. Man valgte å sette 4 klips på stilken helt inn mot veggen av eosophagus med fleksibelt skop. Man fortsatte med stivt skop, men da var oversikten dårligere, slik at man igjen skiftet tilbake til fleksibelt skop. Det var god endoskopisk oversikt, og polyppen ble recesert med en kombinasjon av APC-koagulering av vevet og nålekniv-spalting av forkullet vev, uten blødning av betydning under prosedyren. Preparatet som etter uthenting målte 11 cm (bilde 2) ble sendt inn til histologi. Postoperativt ikke tegn til blødning, rtg thorax gav ingen mistanke om perforasjon.

Han ble utskrevet etter 3 dagers observasjon, forløpet var komplikasjonsfritt, og han spiste greit moset mat ved hjemreise. Etter 2 uker var han symptomfri.

Histologisk diagnose: lipom (bilde 3).

Bilde 2.

Bilde 2.

Bilde 3.

Bilde 3.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook