Ikke alt som stikker ut er en polypp, del 2

Tekst og bilde: Friedemann Erchinger


En mann i 50-årene ble henvist til koloskopi da hans bror nylig hadde fått påvist endetarmskreft. Selv hadde pasienten ingen symptomer fra gastrointestinaltraktus på henvisningstidspunktet. Fra tidligere hadde pasienten kjent refluks og hadde fått påvist refluksøsofagitt grad A og små erosjoner i duodenum. Pasienten røyker. 

Ved ileokoloskopi fant man tre polypper. En flat 0,5 cm polypp i transversum og en 0,2 cm stor polypp i rektum. Den tredje polyppen var lokalisert i sigmoideum og målte 1 cm. Alle polyppene ble fjernet med slynge (se bilde). 

Histologien viste en brun, polypøs, nesten kuleformet vevsbit som målte 5 x 6 mm. Konklusjonen fra patologen var polypøst leiomyom.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook