Currently Browsing: Norge rundt
Kommentarer er skrudd av for Gastromedisinsk poliklinikk, Ski sykehus
06.11 2019
Ski sykehus

Av Linn Bernklev Gastromedisinsk poliklinikk på Ski sykehus er en del av gastromedisinsk avdeling, ­Akershus universitets­sykehus (Ahus). Her er det godt å være, og vi er mange leger som ser… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Gastroseksjonen ved sykehuset i Arendal
03.07 2019

Sørlandet sykehus HF består av tre sykehus i henholdsvis Arendal, ­Kristiansand og ­Flekkefjord. Befolkningsgrunnlaget til sykehuset i ­Arendal er i overkant av 100.000 og for begge Agder-fylkene 250.000. Det har… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Gastroseksjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
14.05 2019

Av: Mette Vesterhus Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) er et av tre store ideelle sykehus i Norge og har det 12. største nedslagsfeltet i landet. Haraldsplass har ansvar for til sammen… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Drammen sykehus
17.07 2018
Drammen sykehus – med byens populære utfartsområde, Bragernesåsen, i bakgrunnen

Av: Fred-Arne Halvorsen, Gastroseksjonen, Medisinsk Avdeling, Drammen Sykehus Drammen sykehus ligger sentralt plassert i bykjernen, med byens mest populære utfartsområde, Bragernesåsen, i bakgrunnen. Sykehuset er dominert av en 14 etasjers… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for NORGE RUNDT: Gastroseksjonen ved UNN, Tromsø
11.04 2018
UNN, Tromsø ligger nord på Tromsøya i tilslutning til UiT. Litt til venstre i bildet er det nye pasienthotellet og bak til høyre det nye PET senteret. Foto Ronald Johansen

Tekst: seksjonsoverlege Jan-Magnus Kvamme UNN HF er verdens nordligste universitetssykehus. UNN Tromsø har regionsfunksjon for hele Nord-Norge med 470 000 innbyggere og er lokalsykehus for Midt- og Nord-Troms med om… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook