Currently Browsing: Nytt fra fagmiljøene
0
30.03 2020

Skrevet av Jørgen Valeur, Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål. Universet vrimler av virvler, fra galaksenes slyngende armer til arvestoffets snurrende form. Johann Wolfgang von Goethe… [Les mer]

0
27.03 2020

Skrevet av Øyvind Holme Tykk-og endetarmskreft er den nest hyppigste kreftsykdommen i Norge med mer enn 4400 tilfeller årlig. Et screeningprogram for tarmkreft har vært planlagt lenge i Norge. For… [Les mer]

0
25.03 2020

Skrevet av Arne R. Rosseland pensjonert gastrokirurg. (SADE deltager siden 1976). Den teoretiske delen av SADE-kurset var meget bra. På den praktiske delen hadde det ikke vært så mange deltagere… [Les mer]

0
23.03 2020

Skrevet av Ove J. Lange Som den første regionale gastroforening i Norge fyller MNGF 40 år. Undertegnede tok initiativet, og det første møtet var i desember 1979. I den anledning… [Les mer]

0
23.03 2020

  Kjetil Garborg, Endoskopiskolen og Avd. for transplantasjonsmedisin, OUS, Rikshospitalet k.k.garborg@medisin.uio.no Skopører i tarmscreeningprogrammet må oppfylle visse krav til koloskopikvalitet. Endoskopiskolen har i oppdrag å sikre at disse skopørene får… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook