Currently Browsing: 04
0
25.01 2021

Arbeidsgruppen til registeret har bestått av medlemmer av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe for lever, galleveier og pankreas (NGICG-HPB), i tillegg til Kreftregisterets kyndige medarbeidere. Onkolog Hanne Hamre er leder. Gruppen… [Les mer]

0
19.01 2021

Sigurd Strumse Lauritzen1, medisinstudentKhanh Do-Cong Pham2,4, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologiRoald Flesland Havre2,4, professor, overlege, spesialist i indremedisin og gastroenterologiMaria Thorsteinsdottir 3, overlege, spesialist i patologi 1College of Medicine… [Les mer]

0
05.01 2021

Henrik Jespersen, overlege, PhD, fagansvarlig for melanom. Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Immunterapi med kontrollpunkthemmere inngår i dag i behandlingsarsenalet av en lang rekke kreftsykdommer, men for få diagnoser har effekten vært… [Les mer]

0
23.12 2020

Kristin Kaasen Jørgensen, overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus Jørgen Jahnsen, professor ved Institutt for klinisk medisin UiO, overlege, PhD, gastromedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehs Immunterapi med innføring av immunologiske kontrollpunkt-hemmere… [Les mer]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook