Besværlige magneter

Renée Fjellanger, Haukeland universitetssykehus


Ung kvinne med kjent historikk med selvskading og svelging av fremmedlegemer. Hun hadde nå svelget 3 «oppslagstavle»- magneter som ble fjernet endoskopisk i lett sedasjon. Kun få timer etter dette svelget hun ytterligere 12 magneter. Til tross for iherdig innsats var det ikke mulig å få magnetene opp. Man hadde ikke store nett tilgjengelig og de små nettene var for små. Det var svært vanskelig å få tak på disse, spesielt da det nå var så mange magneter som var festet i hverandre. Etter langvarig gastroskopi ble gastrokirurg kontaktet med tanke på operativ fjerning av magnetene. Gastrokirurg gjorde et nytt langvarig forsøk på å fjerne magnetene ved hjelp av ERCP-basket, men det var mislykket. Det ble da planlagt operativ fjerning av magnetene neste morgen. Da man ønsket å forhindre et operativt inngrep ble pasienten sent på kvelden diskutert innad i kollegiet og man besluttet å gjøre et siste forsøk på å fjerne magnetene endoskopisk neste morgen. Dette ble gjort på operasjonsstuen slik at man raskt kunne konvertere til kirurgi dersom man ikke fikk det til. 

Det var nå 3 gastroenterologer som skred til verket, hvorav én gammel ringrev. Med mye lirking og luring, samt mye frustrasjon, klarte man i løpet av noen timer å hente ut én og én magnet ved hjelp av slynge og ERCP-basket. 

Dessverre var ikke dette siste gangen hun svelget magneter, men vi har nå fått oppgradert utstyret vårt med nett i flere størrelser, slik at det er litt lettere å hente magnetene ut igjen. 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook