En tår for tørsten

Av Hans J Jaatun og Lars Aabakken, Medisinsk avd. gastro, Stavanger Universitetssykehus
Blinkskuddet-Slide1

Fig 1. Øsofagus ved innkomst. Etseskade grad 2b.

En 54 år gammel tidligere stort sett frisk mann, dog med et visst alkoholoverforbruk, innlegges akutt med promille på 1,0 og magesmerter som han angir å ha hatt noen dager. Han ble gastroskopert dagen etter innkomst, med betydelige forandringer i øsofagus og ventrikkel (fig. 1 og 2), noe mindre av det samme i duodenum. Det var fibrinbelagte sår og omfattende nekroser særlig i ventrikkel, og iskemisk skade ble mistenkt.
Blinkskuddet-Slide2

Fig 2. Ventrikkel ved innkomst. Murale nekroser, grad 3a-b.

Imidlertid fremkommer etter hvert at han i tillegg til sin sedvanlige hang til 60 % etanol nok kan ha kommet til å innta en viss mengde salmiakk, selv om disse opplysningene forble noe usikre. Imidlertid ingen øvrige holdepunkter for iskemisk årsak, slik at etseskade ble stående som mest sannsynlige diagnose. Han kom seg gradvis, også endoskopisk, med nærmest normalisering av forandringene i øsofagus nokså raskt, mens ventrikkelen var preget av mer transmural skade med store nekroser og etter hvert betydelig strikturering av hele ventrikkellumen. (fig. 3, 4 og 5).

Blinkskuddet-Slide3

Fig 3. Øsofagus etter 2 uker; tilheling.

Blinkskuddet-Slide4

Fig 4. Ventrikkel etter 2 uker; fibrose og sloughing av nekroser.

Blinkskuddet-Slide5

Fig 5. Ventrikkel etter 6 uker; fibrotisk striktur gjennom det meste av ventrikkellumen.

Det ble gjort ett forsøk på ballongdilatasjon, men dette hadde ingen effekt. Det ble derfor 7 uker etter inntaket lagt en 10 cm 25 mm BD-stent som dekket det meste av resterende ventrikkel (fig. 6). Med dette forble lumen intakt, men pasienten fikk ikke i seg tilstrekkelig mat, og fungerte kun marginalt på næringsdrikker. Ved endoskopisk kontroll var stenten på plass, men med en ikke ubetydelig epitelhyperplasi som delvis bidro til å redusere lumenkaliber (fig. 7). PEG var uaktuelt pga hans innskrumpede ventrikkelrest. Det ble derfor besluttet å legge en endoskopisk PEJ, som foreløpig (3 mndr.) har fungert fint mtp. bedring av ernæringsstatus. Han kan imidlertid stort sett kun svelge flytende. Gastrektomi kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Blinkskuddet-Slide6

Fig 6. BD-stent på plass.

Blinkskuddet-Slide7

Fig 7. Vevshyperplasi gjennom stenten, særlig i det trangeste området av ventrikkelen.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook