Currently Browsing: 01
0
31.03 2016

  Tekst: Geir Hoff Kvaliteten på kvalitetsregistre Gastronet har foreløpig bare et papirskjema med avkrysningsruter som registreringsverktøy, men da det er verdt å huske på dette sitatet fra endirektør i et… [Les mer]

0
30.03 2016

Tekst: Arnold Berstad1, Jan Raa1, Tore Midtvedt2, Jørgen Valeur1 1Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2MTC, Karolinska Institutet, Stockholm Mikrobesamfunnet har en helt annen styringsform enn vi mennesker er vant… [Les mer]

0
30.03 2016

Tekst: Eirik Kittang. Artikkelen er tidligere publisert i Medisinsk historielag SiV, Sykehuset i Vestfold, Årbok 2015 Spesialiteten Fordøyelsessykdommer ble i Norge opprettet som en subspesialitet innenfor indremedisin i 1967. Det… [Les mer]

0
30.03 2016

Tekst: Olav Sandstad, OUS-Ullevål Jan Gunnar Hatlebakk, Haukeland universitetssykehus, innledet med en oversikt over «Hva er funksjonelle mage- og tarmsykdommer?», der man etter noe filosofering over ordet funksjonell var gjennom… [Les mer]

0
23.03 2016

Tekst: Lerang, overlege, Gastromedisin, Sykehuset Østfold Kalnes. Ingrid Prytz Berset, overlege, Medisin, Sjukehuset i Ålesund Ved ulcerøs kolitt (UC) vil 40-60 % av pasientene ha oppnådd full remisjon inkludert mukosal tilheling… [Les mer]

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook