Hvordan kan vi bedre kvalitetssikre endoskopiopplæringen?

Tekst: Ole Darre-Næss og Svein Oskar Frigstad, Vestre Viken Bærum Sykehus
Thomas de Lange, Kreftregisteret og HSØs regionale senter for opplæring i gastrointestinal endoskopi, OUS

Ole-Darre-Neass_mfler

Ole Darre-Næss, Svein Oskar Frigstad og Thomas de Lange

Ved Vestre Viken Bærum sykehus har vi lært opp 12 leger i øvre og nedre skopi siste fire årene. Vi har hatt et spesielt fokus på endoskopiopplæring fra vi startet CRC-screening piloten i 2011. Vi har etter hvert tilegnet oss betydelig erfaring på området og da Bærum også er iso-sertifisert har vi nå utviklet en egen prosedyre for endoskopi opplæring.

Endoskopiskolen

Sentralt i opplæringen står prinsipper hentet fra endoskopiskolen i Helse Sør- Øst, som i hovedsak har hentet pedagogikken og opplæringssystemene fra Storbritannias Joint Advisory Group on Gastrointestinal Endoscopy (JAG) med et omfattende trenings og sertifiserings system (JETS).

Tilrettelegging

Da vi utviklet en prosedyre for hvordan vi skulle utføre endoskopopplæring, ble det krystallklart at opplæring i endoskopi er meget ressurskrevende. Sentralt i opplæringen er tilrettelegging og fristilling for ansvarlig endoskopilærer og kandidat, samt at det må avsettes tilstrekkelig tid på endoskopiprogrammet. På Bærum Sykehus har vi etter noe prøving og feiling lykkes å legge til rette for god endoskopi opplæring uten at det har gått utover kapasiteten i klinisk virksomhet eller ventetider. Vi er i ferd med å avvikle alle ventelister og forventer å være i mål med det i løpet av 2016. For å lykkes har vi måttet øke bemanningen. Vi har også tatt i bruk ytterligere et skopirom, som i hovedsak brukes til koloskopiopplæring, stort sett med polyppkontroll pasienter og med god tid til hver pasient (60 min). Gastroskopiopplæring foregår i et vanlig skopiprogram med fortløpende seleksjon av pasientene.

Opplæring og sertifisering:

På Bærum har vi krav om at alle LIS-leger skal ha deltatt på simulator kurs før man starter skopi opplæring på pasienter. Vi har også benyttet simulatoren som står på OUS-RH i egen regi for intensivering av opplæringen. Vi oppfatter både gastroskopi modulen og koloskopimodulene som nyttige og vi kan sannsynligvis spare 15-20 skopier på pasienter, da man lærer grunnleggende skophåndtering og prinsipper på simulatoren.

Vi har ved Bærum lært at den eneste måten vi kan gjennomføre opplæring av nye leger og sykepleiere innen endoskopi er å ha en sertifisert endoskopilærer tilstede kontinuerlig til kandidaten vurderes å være kompetent til å stå alene, dette vil ofte være om lag 100 gastroskopier og om man begynner koloskopi opplæringen etter å ha blitt en habil gastroskopør, vil det være behov for om lag 100 superviserte koloskopier.

Sertifisering

For å kvalitetssikre at kandidaten er kompetent for å selvstendig å utføre alle aspekter ved en skopikonsultasjon har vi testet ut og innført bruken av et skjema som har fokus på direkte observerte prosedyreferdigheter eller Direct Observation of Procedure Skills (DOPS) og Direct Observation of Polypectomi Skills (DOPYS) utarbeidet og validert av JAG i Storbritannia og testet av Helse Sør-Østs endoskopiskole ved Oslo Universitetssykehus.

Vi har testet ut DOPS for øvre og nedre skopi samt DOPYS for polyppektomi-ferdigheter. Skjemaet tilfører endoskopi-opplæringen mange nye dimensjoner. Det blir åpenbart at skal man lære opp og vurdere kandidatens ferdigheter, må man som lærer være tilstede i skopirommet. Skjemaet gjør også at man har fokus på kjerne områder i endoskopivirksomheten og dette danner et godt utgangspunkt for tilbakemeldinger.

Vi anbefaler også bruk av skjemaet i sertifisering av nye skopører, der kandidaten kan testes av en lokalt ansvarlig lege for opplæring eller enda bedre av en ekstern eksaminator. Våre erfaringer så langt gjør at vi anbefaler andre sykehus å ta i bruk standardiserte skjema for opplæring og sertifisering innen endoskopi og at vi etter hvert kan utarbeide en norsk versjon som kan valideres og tilføre skopiopplæringen i Norge et viktig løft.Faksimile_Formative DOPS Assessment Form - Colonoscopy and FS

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook