Currently Browsing: Årsmøtet 2016
Kommentarer er skrudd av for IDRI-studien: Effekten av dynamiske, diagnosespesifikke sjekklister på henvisningskvalitet i gastroenterologien – en randomisert crossover-studie
22.03 2016

Tekst: Eskeland SL1, Aabakken L2, de Lange T1,3 1Forskningsavdelingen, Klinikk Bærum Sykehus, Vestre Viken Helseforetak, Drammen. 2Avdeling for gastroenterologi, Oslo Universitetssykehus, Oslo. 3Kreftregisteret i Norge, Oslo Universitetssykehus, Oslo. Bakgrunn: Kvaliteten på… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Komplikasjoner, funksjonelt resultat og livskvalitet etter IPAA
22.03 2016

Tekst: Sunde ML, Øresland T, Færden AE, Gastrokirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus Ileal pouch-anal anastomose (IPAA) er den anbefalte behandlingen for pasienter med ulcerøs colitt eller familiær adenomatøs polypose når disse… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Hvordan kan vi bedre kvalitetssikre endoskopiopplæringen?
21.03 2016

Tekst: Ole Darre-Næss og Svein Oskar Frigstad, Vestre Viken Bærum Sykehus Thomas de Lange, Kreftregisteret og HSØs regionale senter for opplæring i gastrointestinal endoskopi, OUS Ved Vestre Viken Bærum sykehus… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Diagnostiske utfordringer. Kan gi vesentlig forsinket utredning av ca. ventriculi
21.03 2016

Tekst: Hans-Olaf Johannessen1, Dag Tidemann Førland1, Truls Hauge2, Anders Drolsum3  1Gastrokirurgisk avdeling, 2Gastromedisinsk avdeling, 3Radiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Tilbake på 1950-tallet var ca. ventriculi den hyppigste cancerform hos menn,… [Les mer]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook