Kommentarer er skrudd av for En ny tid med CT-kolografi!
27.04 2012
En ny tid med CT-kolografi!

CT-kolografi er nå etablert som en robust metode for påvising av polypper ≥ 10 mm og cancer (1). I det norske Handlingsprogrammet for kolorectal cancer er CT-kolografi (CTK) anbefalt som alternativ til koloskopi ved oppfølgning etter 5 år (2).

Kommentarer er skrudd av for Oppfølging etter fjerning av kolorektale polypper
03.02 2012
Oppfølging etter fjerning av kolorektale polypper

Mye skopikapasitet kan trolig frigjøres ved å følge retningslinjene skissert her.

Kommentarer er skrudd av for Teknikk ved polyppektomi
03.02 2012
Teknikk ved polyppektomi

Polyppektomi er beheftet med komplikasjoner og i internasjonal litteratur forekommer blødning fra < 1 til 3,5% av tilfellene, mens perforasjoner oppstår fra 0,1 til 0,7 %. Mange vil oppleve høyere forekomst enn dette, og det kan reduseres med god teknikk og en forutseende holdning.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook