Currently Browsing: 04
Kommentarer er skrudd av for Femten år med «stentkurs» – Ullevål endoskopikurs
19.01 2015

Kunnskap og god trening er en forutsetning for å utføre en vellykket prosedyre. Teamtrening – lege og sykepleier fra samme avdeling – er viktig. Modeller av ikke-biologisk materiale og virtuell gjennomlysning.

Kommentarer er skrudd av for Erfaringer med bionedbrytbare (BD) stenter i øsofagus ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
16.01 2015

BD-stent har blitt brukt i behandlingen av benigne øsofagusstrikturer. Til nå har 23 pasienter fått 74 stenter. Median tid til restenose, som et mål på suksess, var 13 uker. BD-stent kan være et godt alternativ til blokking hos pasienter med postoperative øsofagusstrikturer, eller hos pasienter hvor blokking ikke har gitt ønsket resultat.

Kommentarer er skrudd av for Stenting for kirurgiske komplikasjoner
14.01 2015

På Ullevål har vi brukt stentbehandling ved postoperative lekkasjer i øsofagus og øvre ventrikkel siden 2011. Totalt er 31 pasienter behandlet med stent, derav 7 pasienter etter operasjon for benign tilstand, de øvrige etter cancerkirurgi. Denne artikkelen vil presentere de av pasientene som ble stentet for ren anastomoselekkasje, for å gjøre materialet mer ensartet, og deretter diskutere problemer og eventuelle løsninger ved stentbehandling.

Kommentarer er skrudd av for Colonic Stenting: Still a Challenge?!
12.01 2015

The implantation of self-expanding metal stents (SEMS) into the colon – especially as a “bridge to surgery” – has become increasingly established, even though the characteristics of the colon make the implantation of prostheses difficult and no optimal stents for this site are available to date.

Kommentarer er skrudd av for Stenting av galleganger
09.01 2015

Endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP) er en etablert prosedyre for å behandle en rekke tilstander relatert til galle- og pancreasganger. Diagnostisk har ERCP en marginalisert rolle. Uavhengig av underliggende patologi gir obstruksjon av galleveiene plagsomme symptomer og kan forårsake alvorlig infeksjon (kolangitt) og pankreatitt. Ved ERCP kan galledrenasjen i mange tilfeller gjenopprettes ved plassering av en eller flere stenter av plast eller en selvekspanderende metallstent (SEMS) forbi prosessen som obstruerer.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook