Currently Browsing: 01
0
11.04 2018
Kim Annonsen utfordret publikum med hva de ville gjort med ulike kasus og tok for seg korroderende skader i øsofagus.

Tekst: Roald F. Havre og Anna Stein SADE møtet 2018 ble arrangert i Norge like ved Gardermoen på Scandic Oslo Airport 18.-19. Januar. Møtet samlet ca. 200 deltakere fra hele… [Les mer]

0
11.04 2018
Industrien stilte mannsterke i Amsterdam.

Tekst: Kim V. Ånonsen og Lene Larssen, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Amsterdam Live Endoscopy-konferansen ble som vanlig holdt en ukes tid før jul. Det er et flott sted for endoskopiinteresserte… [Les mer]

0
11.04 2018
Figur 1. Risiko for A) cirrhose og B) hepatocellulært carcinom avhenger av HBV virusmengde. Adaptert fra Chen CJ et al (1) og Iloeje UH et al (2).

Tekst: Asgeir Johannessen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold Hepatitt B er en viktig årsak til cirrhose og hepatocellulært carcinom (HCC) på verdensbasis. I Norge sees kronisk hepatitt B særlig… [Les mer]

0
11.04 2018
Styringsgruppen i IBSEN III-studien under ECCO 2018. Fra venstre Petr Ricanek, Randi Opheim, Vendel A. Kristensen, Marte Lie Høivik og Trond Espen Detlie. Gert Huppertz-Hauss og Gøri Perminov var ikke til stede.

Tekst: Vendel Kristensen IBSEN III er en pågående populasjonsbasert observasjonsstudie som inkluderer alle pasienter med nydiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i Helse Sør-Østs (HSØ) opptaksområde i perioden 2017-2019. Kohorten følges prospektivt… [Les mer]

0
11.04 2018
Figur 1. Mikroorganismer ble første gang observert og beskrevet av Anton van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Denne tegningen ble publisert i Philosophical Transactions of the Royal Society i 1684. Mikroben som er gjengitt i figur B har tilsynelatende et noe forunderlig «ganglag» (C → D), og det er fristende å spekulere på om den kan være alkoholpåvirket.

Tekst: Steinar Traae Bjørkhaug1,2, Jørgen G. Bramness3,4 & Jørgen Valeur1 1: Unger Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2: Gastromedisinsk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger 3: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk… [Les mer]

« Previous Entries Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook