Currently Browsing: 01
0
11.04 2018
Styringsgruppen i IBSEN III-studien under ECCO 2018. Fra venstre Petr Ricanek, Randi Opheim, Vendel A. Kristensen, Marte Lie Høivik og Trond Espen Detlie. Gert Huppertz-Hauss og Gøri Perminov var ikke til stede.

Tekst: Vendel Kristensen IBSEN III er en pågående populasjonsbasert observasjonsstudie som inkluderer alle pasienter med nydiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i Helse Sør-Østs (HSØ) opptaksområde i perioden 2017-2019. Kohorten følges prospektivt… [Les mer]

0
11.04 2018
Figur 1. Mikroorganismer ble første gang observert og beskrevet av Anton van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Denne tegningen ble publisert i Philosophical Transactions of the Royal Society i 1684. Mikroben som er gjengitt i figur B har tilsynelatende et noe forunderlig «ganglag» (C → D), og det er fristende å spekulere på om den kan være alkoholpåvirket.

Tekst: Steinar Traae Bjørkhaug1,2, Jørgen G. Bramness3,4 & Jørgen Valeur1 1: Unger Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2: Gastromedisinsk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger 3: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk… [Les mer]

0
11.04 2018
Gry Skodje

Gry I. Skodje. Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk service, OUS. KG Jebsen senter for cøliakiforskning, UiO Ikke-cøliakisk glutensensitivitet (non-coeliac gluten sensitivity, NCGS) betegner en tilstand som kjennetegnes ved… [Les mer]

0
10.04 2018
Johan Lunding, overlege ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo er nyvalgt leder av NGFs interssegruppe for nevrogastroenterologi.

Tekst: Roald Flesland Havre Johan Lunding, nyvalgt leder i interessegruppen for neurogastorenterologi (tidligere funksjonelle mage-tarmlidelser), innledet dagssymposiet. Spesialisthelsetjenesten har en viktig rolle i å stille diagnosen og veilede pasienten i … [Les mer]

0
10.04 2018
Figurene er hentet fra Sarna et al. Gastroenterology 2017, gjengitt med tillatelse. Regresjonsmodeller (A og C) med optimale skjæringspunkter basert på ROC-analyse (B og D). Figurpanel A og B viser sammenlikning mellom behandlede cøliakere (TCD) og glutensensitive kontroller (GS), begge grupper på GFK. Figur C og D viser ubehandlede cøliakere (UCD) og antatt friske kontroller (Control) på glutenholdig normalkost. Åpne sirkler i GS- og kontrollgruppen er deltagere med positive cøliaki- spesifikke antistoffer i serum. AUROC; areal under ROC- kurven. Viser til opprinnelig figurtekst for flere detaljer.

Vikas K. Sarna* 1, 2, Knut E. A. Lundin2, 3, Lars Mørkrid4, Shuo-Wang Qiao1, 2, 5, Ludvig M. Sollid1, 2, 5, Asbjørn Christophersen1, 2. Nåværende arbeidssted: Gastromedisinsk avdeling, OUS – Ullevål…. [Les mer]

Next Entries »

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook