Currently Browsing: Multimodal behandling av leversvulster
Kommentarer er skrudd av for Radiofrekvensablasjon av leversvulster
13.11 2015

Tekst: Knut Brabrand. Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS-Rikshospitalet.  Radiofrekvensablasjon (RF) baserer seg på oppvarming av tumor ved hjelp av nåler innført i tumor og tilkoblet høyfrekvent vekselstrøm. Oppvarmingen er… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Transarteriell behandling av leversvulster – kjemoembolisering og radioembolisering
12.11 2015

Tekst: Eric Dorenberg  og Ulrik Carling ([email protected]). Intervensjonsradiologisk enhet,  Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,  OUS-Rikshospitalet. Maligne svulster i lever får som regel sin blodforsyning fra leverarterien. Derfor kan transarteriell behandling av… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Volumekspanderende behandling ved liten fremtidig leverrest
09.11 2015

Tekst: Kristoffer Watten Brudvik ([email protected]) og Bård I. Røsok. Seksjon for HPB-kirurgi, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet. Prinsipielt er det tre årsaker til at pasienter med levermetastaser eller primær levercancer blir… [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Levertransplantasjon ved hepatocellulært karsinom og kolorektale levermetastaser
05.11 2015

Tekst: Pål-Dag Line, Morten Hagness og Svein Dueland. Avdeling for transplantasjonsmedisin og Avdeling for kreftbehandling, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet. Kreft står for ca. 14 % av levertransplantasjonene i Europa…. [Les mer]

Kommentarer er skrudd av for Kirurgisk behandling av ikke-kolorektale og ikke-nevroendokrine levermetastaser
29.10 2015

Tekst: Kristoffer Watten Brudvik ([email protected]), Bjørn Atle Bjørnbeth og Kristoffer Lassen. Seksjon for HPB-kirurgi, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, OUS-Rikshospitalet. Levermetastaser har tradisjonelt vært ansett som tegn på at kreftsykdom ikke… [Les mer]

« Previous Entries

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook