Blinkskuddet: Spyglass DS-mediert intraduktal elektrohydraulisk steinknusing (EHL) av obstruerende konkrementer i pancreasgangen hos en mann med kronisk pankreatitt

Tekst og foto: Vemund Paulsen, Gastrolab, OUS-RH

Pasienten er en tidligere vesentlig frisk mann i 40-årene som for ca. et år siden ble innlagt med akutt pankreatitt. I forløpet vedvarende smerter av pankreatogen karakter. Det ble ved lokalsykehuset utført CT abdomen og MRCP som viste 3 konkrementer helt sentralt i pancreasgangen og oppstrøms moderat dilatasjon av denne. Han ble henvist til gastrolab OUS-RH for videre behandling.

Det ble utført ERCP med fremstilling av konkrementer sentralt i pancreasgangen i kort avstand til papillen, bilde 1 (rød pil – konkrement, grønne piler – luftbobler). Pancreasgangen var moderat dilatert oppstrøms for konkrementene. Etter at det var oppnådd dyp wiretilgang til pancreasgangen ble det anlagt papillotomi. Deretter ble det utført ductoskopi med Spyglass DS (Boston Scientific®) med funn av hvite konkrementer like innenfor papilleåpningen. EHL ble utført med effektiv fragmentering av konkrementene (bilde 2), og fragmentene kunne hentes ut med kurv og ekstraksjonsballong (bilde 3). Ved duktoskopi etter steinsaneringen så vi ingen gjenværende konkrementer, og heller ingen tegn til skade på pancreasgangen. Det ble avslutningsvis anlagt en stent i pancreasgangen. Prosedyren ble utført dagmedisinsk og i lett sedoanalgesi. Forløpet etter prosedyren var ukomplisert med noe smerter de nærmeste dagene før han ble smertefri. Ved kontroll-ERCP noen uker senere ble stenten fjernet og ny kontrastfremstilling av pancreasgangen viste steinfri gang.

Spyglass DS er et nyutviklet duktoskop med betydelig forbedret bildekvalitet sammenlignet med forrige generasjons Spyglass. ERCP/duktoskopi utføres av samme endoskopør. Duktoskopet har 4-veis styring, spyl, sug og 2 LED-lamper. Arbeidskanalen i duktoskopet gir plass for en liten biopsitang (Spybite®) og EHL-probe for knusing av steiner i galleganger og, som i dette tilfellet, pancreasgangen.

Behandling av kronisk pankreeatitt er utfordrende og krever en multimodal tilnærming. Steinekstraksjon fra pancreasgangen uten forutgående steinknusing er ofte ikke mulig. Vår erfaring er at selekterte pasienter med relativt sentrale duktale konkrementer og gangdiameter nedstrøms for konkrementet som tillater passasje av et duktoskop kan ha nytte av endoskopisk steinsanering. Et senter med mer erfaring har kommet til samme konklusjon (1).

 

 

Bilde1

Bilde 1.

Bilde2

Bilde 2.

Bilde3

Bilde 3.

1. Attwell AR et al. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography with per oral pancreatoscopy for calcific chronic pancreatitis using endoscope and catheter-based pancreatoscopes: a 10-year single-center experience. Pancreas. 2014 Mar;43(2):268-74.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook