0
18.06 2013
Kliniske studier med LDN ved fordøyelsessykdommer

Et søk i pubmed med stikkordet ”low dose naltreksone” ga 181 treff og inkluderte basalforskning og dyreforsøk samt pasientkasuistikker og kliniske studier. Basalforskningen omhandlet immunologiske mekanismer og celleproliferasjon, mens de kliniske studiene omfavnet tilstander som følger:

0
18.06 2013
Lavdosert opioidhemmer (naltrekson) i søkelyset for behandling av kronisk betennelse

Det er lett å bli forvirret ved søk på internett om behandlingseffekten av lavdosert naltrekson (LDN) mot betennelsessykdommer. Det dukker opp en urskog av nettsteder og blogger, men bak de aller fleste står enkeltpersoner eller grupper av pasienter som uhemmet fremhever hvor effektivt, billig, ufarlig og enkelt dette nye orale behandlingsprinsippet er.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook