Currently Browsing: Uncategorized
0
16.10 2018

Norwegian Inflammation Network (NORIN) har gleden av å invitere deg som deltaker på kongressen til faglig møte – Norsk Aften i forbindelse med UEGW 2018. Tirsdag 23. oktober kl. 19:00… [Les mer]

0
18.06 2013

Et søk i pubmed med stikkordet ”low dose naltreksone” ga 181 treff og inkluderte basalforskning og dyreforsøk samt pasientkasuistikker og kliniske studier. Basalforskningen omhandlet immunologiske mekanismer og celleproliferasjon, mens de kliniske studiene omfavnet tilstander som følger:

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook