Currently Browsing: 02
Kommentarer er skrudd av for Repurposing botulinum toxin A to target the vagus nerve for treatments of gastric cancer and obesity
26.06 2015

The vagus nerve has been called the “wandering nerve” because of the many areas it innervates and because of the many diverse functions it has. The vagus nerve has two major components: efferent fibers and afferent fibers. The efferent fibers are associated with the autonomic nervous system from the brainstem to organs like the lungs, heart, and gut, whereas the afferent fibers carry sensory information from the organs back to the brainstem. Acetylcholine was originally described as “vagus stuff”, but now is known to be neurotransmitter at all autonomic ganglia,
at many autonomically innervated organs, at the neuromuscular junction, and at many synapses.

Kommentarer er skrudd av for Botox ved akalasi og distale øsofagusspasmer
26.06 2015

I forrige NGF-nytt (nr 1/2015) fikk vi en interessant beskrivelse av peroral endoskopisk myotomi (POEM) for behandling av akalasi, som er en relativt ny metode for å behandle akalasi (1), og som prisverdig er tatt i bruk ved Haukeland universitetssykehus. Resultatene ved denne behandlingen er lovende, men det er fortsatt for tidlig å si noe om residivfrekvens og langtidsresultater (1). Spesielt for akalasi type III (spastisk type), som representer den type akalasi som i dag har dårligst prognose, kan POEM se ut til å være et lovende behandlingsalternativ (2).

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook