Currently Browsing: 04
Kommentarer er skrudd av for Fedmebehandling målrettet mot mat-tarm-hjerne-aksen
14.01 2016

Vi opplever en global økning i overvekt og fedme. Økt tilgang på billig, velsmakende mat som har et relativt høyt innhold av sukker og fett kombinert med et lavt fysisk aktivitetsnivå i befolkningen, fører til fedme. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at opptil 25-30 % av befolkningen i enkelte kommuner har BMI over 30, altså fedme. Fedme øker risikoen for komplikasjoner som søvnapne, diabetes mellitus type 2, hjertekarsykdom og kreft, for å nevne noen (1).

Kommentarer er skrudd av for Tarmfloraens mulige betydning i utvikling, forebygging og behandling av fedme
08.01 2016

Er en sunn tarmflora nøkkelen til god helse?

Kommentarer er skrudd av for Fedmekirurgi og ernæringsmessige komplikasjoner
17.12 2015

Forekomsten av fedme har økt i den norske befolkningen, og i dag beregnes at oppimot 1/4 av den voksne befolkningen har fedme. Fedme er assosiert med bl.a. diabetes type 2, hypertensjon, obstruktiv søvnapnoe og smerter i vektbærende ledd. Fedme ledsages gjerne også av funksjonelle plager og kan begrense evnen til å utføre dagligdagse gjøremål. Fedme er videre et stigma, og historier om sosial diskriminering er ikke uvanlig.

Kommentarer er skrudd av for Rasjonale for fedmekirurgi, preoperative vurderinger og resultater etter fedmekirurgi
17.12 2015

Fedmekirurgi er en del av spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til individer med sykelig fedme. Indikasjonene for fedmekirurgi baseres i stor grad på anbefalinger gitt av National Institutes of Health i 1991, og som er inkorporert i de norske retningslinjene [1]. I Norge ble fedmekirurgi innført som behandlingstilbud ved et begrenset antall sykehus i 2004. Flere sykehus har i dag dette behandlingstilbudet, og samlet opereres ca. 3000 pasienter årlig i privat og offentlig regi. I tillegg opereres et ukjent antall pasienter i utlandet.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook