Currently Browsing: Sykdomsmekanismer ved IBS
Kommentarer er skrudd av for Kompetansetjeneste og kurs om funksjonelle mage-tarm-sykdommer
26.06 2014

Mange opplever at de funksjonelle mage-tarm-sykdommene har vært et forsømt område hvor der trengs en bevisstgjøring og satsing. Dette ligger bak at Universitetet i Bergen i samarbeide med Interessegruppen for funksjonelle mage-tarm-sykdommer i NGF holder et 3-dagers spesialistkurs 1.-3. september i år.

Kommentarer er skrudd av for Patogenese ved irritabel tarm-syndrom
25.06 2014

Pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS) oppsøker helsevesenet for ulike mageplager, som vi som leger ikke kan forklare utfra organiske funn. Det er kanskje bare naturlig og forståelig at vi i helsetjenesten ofte tenker på IBS som psykologisk / psykiatrisk betinget.

Kommentarer er skrudd av for Tryptofan: «essensiell» også i IBS-patogenesen?
24.06 2014

Tryptofan er en «essensiell» aminosyre: Mennesket kan ikke lage den selv, men må ha den tilført i maten. Det er en aromatisk aminosyre (Figur 1), som i tillegg til å være byggesten i biosyntesen av proteiner, kan omdannes til en rekke metabolitter av stor klinisk betydning.

Kommentarer er skrudd av for Hvorfor IBS-pasientene bør få tilbud om IBS-skole
23.06 2014

Dagens situasjon på «gastrolabene» er at alle har det svært travelt, med lange ventelister for skopier etc. Det blir fort kun noen få minutter til samtale med pasienten, noe som ofte stresser både pasient og lege.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook