Currently Browsing: NOKBIL
0
16.11 2015

Tekst: Line Eide Solhaug. Registerkoordinator, NOKBIL.  I forrige utgave av NGF-nytt oppfordret Bjørn-Yngvar Nordvåg (faglig leder for NOKBIL) gastromiljøet om å bli enige om å gjennomføre en prosess som kan føre… [Les mer]

0
07.04 2015

LIS-avtaler i perioden 1.3.2015 – 29.2.2016 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Crohns Sykdom Ulcerøs kolitt

0
29.03 2015

Line Eide Solhaug Helse- og omsorgsdepartementet påla i Oppdragsdokument for 2010, de regionale helseforetakene å utarbeide forslag til opprettelse av kvalitetsregister for kostnadskrevende biologiske legemidler for behandling av autoimmune og… [Les mer]

0
28.03 2015

Tekst: Ingrid Prytz Berset. Ingrid.Prytz.Berset@helse-mr.no Line Eide Solhaug har tidligere i dette nummeret av NGF-nytt beskrevet det nye nasjonale registeret NOKBIl. Vi i Ålesund har vært med på å utarbeide… [Les mer]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook