Currently Browsing: Mat og Ernæring
0
20.10 2017
Figur 2: Pasientene i en dobbelt-blindet placebo-kontrollert provokasjonsstudie med gluten på Haukeland Universitetssykehus fikk utdelt fire identiske poser med muffins-miks (F), hvorav to med gluten (B+E+C1) og to med placebo (A+D+C2). Muffinsene var helt standardiserte, og ingen av pasientene klarte å skille glutenmuffins fra placebomuffins hverken på smak, utseende eller konsistens. Pasientene skulle gjennom fire provokasjonsrunder, bestående av fire dager med provokasjon (2 muffins per dag=11 g gluten) etterfulgt av tre dager med wash-out før ny provokasjonsrunde.

Tekst: Hanna Fjeldheim Dale og Gülen Arslan Lied, Senter for ernæring, Universitetet i Bergen og Seksjon for gastroenterologi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Glutenfritt De siste årene har en økende andel av… [Les mer]

0
24.05 2017

Olav Sandstad, OUS-Ullevål Øivind Irtun professor i gastrokirurgi ved UNN, ønsket cirka 110 deltagere velkommen. Deretter presenterte Randi Tangvik, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring rapporten med samme navn… [Les mer]

0
30.03 2016

Tekst: Arnold Berstad1, Jan Raa1, Tore Midtvedt2, Jørgen Valeur1 1Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo 2MTC, Karolinska Institutet, Stockholm Mikrobesamfunnet har en helt annen styringsform enn vi mennesker er vant… [Les mer]

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Stephan Brackmann
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook