Samarbeidsmøtet om levertransplnaterte pasienter 2021

Rikshospitalet 17.09.21 kl. 10 til 16

Påmelding til Kristine Wiencke, [email protected] innen 01.09.21.

Ingen kursavgift.

Program

Kl 10 – 10.05: Kaffe og velkommen

Kl 10.05 – 10.35: Nye retningslinjer for transplantasjon for HCC- «Up to seven» og nye rutiner for oppfølging etter transplantasjon for malign leversykdom 

v/Pål Dag Line, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS RH

10.35 – 10.55: Radiologisk klassifisering av HCC (LIRADS klassifisering)

v/ Gunter Kemmerich, Radilogisk avdeling, OUS RH

Kl 10.55 – 11.15: CMV infeksjon etter levertx. v/ Trine Folseraas, OUS RH

Kl 11.15 – 11.35: HBV behandling etter levertx v/ Kristian Bjøro,  OUS RH

Kl 11.35 -12.20: LUNCH

Kl 12.20 – 12.55: Anestesi ved levertransplantasjon

v/Jon Hausken, Anestesi avdelingen ,OUS RH

Kl 12.55 – 13.20: Frailty v/Kristine Wiencke, OUS RH

Kl 13.20 – 13. 50: Kreft etter transplantasjon v/ Dag Olav Dahle, Nyremedisinsk , OUS RH

Kl 13.50 14.10: Kaffe

14.10 14.50: «Høye leverprøver» – en kasuistikk v/ Kirsten Muri Boberg, OUS RH

14.50 – 15.10: Antikoagulasjon ved leversykdom og varicer- kasuistikk v/ annonseres senere

15.10 – 15.30: Antikoagulasjon etter levertransplantasjon v/annonseres senere  15.30 – 16.00: Diskusjon/ oppsummering – samarbeid og innspill til neste års program

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook