En moden manns “walk on the wild side”

Tekst/bilde: Gro Nygard Riise & Renée Fjellanger


Europeisk mann i 60-årene innlagt med spørsmål om infeksjon, mistanke om spondylodiskitt og behandlet med Tazocin i påvente av MR. Fra tidligere kjent nevropati pga alkoholoverforbruk. Osteomyelitt og kroniske sår i underekstremitet, tidligere behandlet med Augmetin i hjemlandet. Langvarige plager med diaré, antatt betinget i langvarig alkoholoverforbruk. Benekter tidligere episoder med blod i avføringen. Under oppholdet akutt oppstått massiv frisk blødning fra rectum med koagler. Hypotensjon. Tachycardi. Hb-fall fra 8.5 til 5.8.

Gastroscopert uten funn av blødningskilde. Scopert til venstre flexur med funn av langstrakte sår som dekker 1/3 av cirkumferensen, eleverte sårkanter. Ingen inflammasjon i slimhinnene. Flere divertikler i sigmoideum, der enkelte virker inflammerte og det tømmer seg puss. Ikke sett pågående blødning fra colon. Biopsier tatt.

På mistanke om ischemi i tarm ble det gjort CT angiografi. CT viser åpne kar, ikke påvist blødning. Ødem og inflammert colon ascendens og midtre del av transversum, samt divertikulitt i sigmoideum.

Gjentatte episoder med store blødninger fra tarmen og Hb-fall. Tilført store mengder SAG og plasma for å holde Hb på 8-tallet. Holder stabilt BT.

Ved ny samtale med pasienten fremkommer det langvarig daglig bruk av amfetamin. Man mistenker dermed at pasienten har amfetamin- assosiert ischemisk colitt, noe som er beskrevet i litteraturen.

Pga vedvarende store blødninger fra tarmen ble gastrokirurgene involvert og man anbefalte colectomi. Pasienten ønsket ikke å gjøre dette i Norge. Han ville reise tilbake til hjemlandet for en vurdering der. Forsikringsselskapet ville ikke frakte pasienten hjem pga pågående alvorlig bløding, han hadde da fått 10 SAG og 4 plasma siste døgn. Dette medførte at pasienten skrev seg ut fra sykehuset på eget ansvar og mot legenes anbefaling.

Hvordan det har gått med pasienten i etterkant er ukjent.

Patologisvaret kom etter at pasienten hadde skrevet seg ut på eget ansvar. Histologien viste colonslimhinne med ulcerasjoner. Det er ikke funnet holdepunkter for kronisk ischemisk colitt eller kronisk inflammatorisk tarmsykdom. CMV ikke påvist. En har overveid mulighet for toksisk medikamentell årsak, er det kliniske holdepunkter for dette?

 

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook