Geir Hoff: Piloten

Av  Michael Bretthauer, Universitet i Oslo og Oslo universitetssykehus. E-post: [email protected]

Geir Hoff er vokst opp i en flyverfamilie på Romerike. I oppveksten dreide mye seg om fly og piloter. Han selv ble lege. Her kan du lese hvorfor piloter allikevel spiller en stor rolle i hans karriere.

Geir Hoff er entusiast. Og han er ekstremt kreativ. Det merkes straks man begynner å prate med han. Hjernen arbeider raskt og effektivt, av og til raskere enn ordene kommer ut av munnen. Geir er ofte allerede tre problemstillinger videre i hodet enn i samtalen, og det imellom må formidles raskt, i innskutte bisetninger. En tidligere doktorand uttaler treffende: «når du tror at du har kommet på noe nytt, finner du fort ut at Geir allerede har tenkt tanken».

Geir Hoff ved tildelingen av Human-prisen i 2008.

Geir Hoff ved tildelingen av Human-prisen i 2008.

Piloten 1

Geir Hoff liker ikke sannheter som er opplest og vedtatt i kraft av gamle menns meninger (og uten kunnskapsgrunnlag). En slik sannhet var på begynnelsen av 80-tallet at endoskopiscreening for kolorektal kreft ikke var gjennomførbart. Geir var uenig og planla en pilotstudie, mot alle odds, uten penger og med liten vitenskapelig erfaring. Telemark Polyp Study, planlagt som pilotstudie for å motbevise «sannheten», ble den første randomiserte studien om screening i verden. Den ble en stor suksess og i dag er den vedtatte sannheten at sannheten fra 80-tallet var feil.

Piloten 2

Telemark Polyp Study viste en stor effekt av screening, men var for liten til å generalisere resultatene. En ny pilot skulle til og midler fra TV-aksjonen i 1997 førte til NORCCAP-studien. Med Geir som leder og mer enn 100.000 deltagere i den største randomiserte studien i Norge noensinne. Studien skulle pilotere et norsk screeningprogram for kolorektal kreft. NORCCAP ble gjennomført fra 1999 til 2011 i Telemark og i Oslo. Geir kjøpte leilighet i Oslo og pendlet frem og tilbake mellom sentrene i Porsgrunn og på Ullevål i tre år. Skopører ble opplært, to høy-volum endoskopisentre etablert og nye fagmiljøer bygget opp. 13.000 skopier, 13 år og mange NORCCAP-doktorgrader (med Geir som veileder) senere innsendes i disse dager hovedresultatene fra NORCCAP for publisering. Men selv om NORCCAP-studien ble en stor suksess ble det ikke et helt fly; piloten måtte derfor trå til igjen.

Piloten 3

Den tredje piloten som pilot Hoff startet er den største og mest spenstige; en skikkelig Airbus A380. I og med at pilotene 1 og 2 viste gode resultater, ønsket den norske regjeringen i 2010 innføring av kolorektal screening. I og med at det er uklart hvilken screeningmetode som er best, ble det enighet om at man skulle integrere screening og forskning i en ny type nasjonalt screeningprogram der man randomiserer deltagere til ulike tester. Metoden kalles comparative effectiveness research. Og man trengte en pilot for å se om det funker. Og nå vil dere skjønne hvem man ropte etter; ja, mannen vår!

Geir Hoff ble leder for den nasjonale screeningpiloten for kolorektal kreft og startet prosjektet i 2011. Igjen satset Geir på oppskriften fra NORCCAP, med opplæring av unge, sultne leger til å bli endoskopører og etablerte helt nye gastrolaber og laget sitt eget elektroniske journalsystem for endoskopi. Pilot nr. 3 er nå godt i gang i Moss og Bærum. Det er opplært seks unge leger som endoskopører, mange forsker og de fleste utdannes til gastroenterologer. Derved har Geir også sørget for viktig nyrekruttering til vårt fag.

Geir-Hoff-Faktaboks

Macmåk i Ufysia

Geir Hoff er nytenkende, kreativ og uredd. Tre piloter som mange på forhånd ikke trodde var mulig, har han gjennomført med stor suksess og med et hav av positive ringvirkninger for norsk gastroenterologi. Og du som hadde trodd Geir er kjedelig og bare opptatt av fag, nei; det er vel opplagt at en mann som Geir ikke begrenser sine evner til faget!

Han er skotsk mester i roing, har vært festsjef ved Glasgow University og i 90-årene skrev han to barnebøker sammen med sin datter Ingrid. Den ene boken med tittelen Macmåk i Ufysia har undertittelen «En fabel fra den strengt normskapende skolen i Ufysia, landet uten flyvende vinger, uten flyktige innfall og uten luftige tanker.»

Dere ser tegningen nå…

Fra barneboken «Macmåk i Ufysia», av Ingrid og Geir Hoff.

Fra barneboken «Macmåk i Ufysia», av Ingrid og Geir Hoff.

NGF
Opphavsrett: ©Norsk gastroenterologisk forening
Ansvarlig redaktør: Svein Oskar Frigstad
Webmaster og design: www.webpress.no
Følg oss på: Twitter og Facebook